Dato: 01-05-2000 | Videnblad nr. 09.00-10 Emne: Generelt

Scenarier for pesticidfri drift

Ukrudt, der ikke bliver bekæmpet, vil påvirke belægningerne. Det samme vil bekæmpelsesmetoderne. Men hvor meget og hvordan? På nuværende tidspunkt findes der ikke nogen samlet viden om disse spørgsmål. Derfor har Forskningscentret for Skov & Landskab opstillet nogle foreløbige scenarier for udviklingen, der bl.a. viser, at det er dyrt at være sparsommelig.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.00-10
Forfattere: Kristian Larsen og Palle Kristoffersen