Dato: 01-12-2000 | Videnblad nr. 09.00-14 Emne: Generelt

Brandsikkerhed ved anvendelse af ukrudtsbrændere

Sikkerhedsafstanden til »brændbare omgivelser« ved brug af ukrudtsbrændere beror på en bedømmelse i den konkrete situation. Derfor er der god grund til at følge en række forholdsregler, som Skov & Landskab (FSL) har udarbejdet i samarbejde med Beredskabsstyrelsen. Formålet er at begrænse antallet af ildebrande som følge af flammebehandling.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.00-14
Forfattere: Kristian Larsen og Esben Hove