Dato: 01-03-2003 | Videnblad nr. 09.00-25 Emne: Generelt

Fastlæg niveauet for vedligeholdelse på befæstede arealer

En målrettet og effektiv bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer forudsætter, at man tager stilling til, hvilket vedligeholdelsesniveau man ønsker at opretholde med bekæmpelsen. Valget afhænger af anlægstypen og kravene til belægningens udseende, funktion og levetid.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.00-25
Forfatter: Palle Kristoffersen