Dato: 01-03-1999 | Videnblad nr. 07.04-04 Emne: Kompostanvendelse

Kvælstofvirkning af kompost i topdressing på boldbaner

Forsøg med kompostblandet topdressing på græsboldbaner viser, at man bør tage højde for kompostens gødningsvirkning, når man laver sin gødningsplan. For have-parkkompost svarer virkningen det første år for eksempel til, at man på en gennemsnitlig boldbane kan gødske med cirka 8 kg kvælstof mindre i form af handelsgødning, hvilket er en reduktion på små 10%.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 07.04-04
Forfatter: Ulrik Reeh