Spildevand, slam og regnvand

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Prøvetagning af filterjord ved vurdering af behov for udskiftning 07.03-08 09-03-2022
Erfaringer med sammensætning, effekt og drift af filterjord 07.03-07 31-01-2020
Sammensætning og brug af filterjord 07.03-06 27-05-2015
Filterjord – en metode til håndtering af vejvand 07.03-03 27-05-2015
Tyskland har styr på regnvandet 07.03-05 26-09-2011
Opsamling af regnvand på golfbaner 07.03-04 29-03-2011