Dato: 01-09-2002 | Videnblad nr. 07.04-09 Emne: Kompostanvendelse

Dosering af kompost

Langsom frigivelse af visse af kompostens næringsstoffer tillige med ernæringsmæssigt set skæve N:P:Kforhold gør det vanskeligt at dosere kompost. Nedenstående anbefalinger tager udgangspunkt i tabeller over diverse afgrøders næringsstofbehov og inddrager bælgplanter i et treårigt sædskifte.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 07.04-09
Forfatter: Marina Bergen Jensen