Dato: 01-03-2001 | Videnblad nr. 12.00-02 Emne: Andre emner

Småplantninger i det åbne land til gavn for vildtet

Mange småplantninger i det åbne land etableres for at gavne vildtet. En undersøgelse foretaget af Skov & Landskab (FSL) viser, at plantningerne bruges mest af vildtet, hvis de ligger fjernt fra bebyggelse. Desuden er det vigtigt med lysåbne arealer inde i plantningen og at blande arterne, så man får et godt bundlæ. Renholdelse i 3-4 år er nødvendigt for at sikre etableringen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 12.00-02
Forfatter: Ditte C. Olrik