Træarter og proveniensforhold

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato
Betydende faktorer for juletræsegnethed i Abies lasiocarpa 03.04-23 30-06-2011
Lokalitetsforskelle i udbytte af Abies lasiocarpa 03.04-24 30-06-2011
Proveniensanbefalinger for Abies lasiocarpa 03.04-25 30-06-2011
Fremtidens frøvalg i Abies lasiocarpa 03.04-26 30-06-2011
Status for danske nobilis frøplantager 03.02-21 30-11-2010
Danske nobilis frøplantager kan fortsat forbedres 03.02-22 30-11-2010
Årlig variation i en nordmannsgran-frøplantages blomstring 03.01-27 13-09-2010
Udforsk Arboretets plantesamling inden besøget 03.00-03 10-02-2010
Nordmannsgran proveniensforsøg 03.01-26 07-07-2009
Douglasgran, det traditionelle juletræ i USA 03.07-02 16-02-2009
Douglasgran: Frøkilder især til skovtræer på Plantevalg.dk 03.07-03 16-02-2009
Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk 03.00-01 11-11-2008
Prioritering for udvælgelse med Plantevalg.dk 03.00-02 11-11-2008
Effekt af selvbestøvning i nordmannsgran 03.01-25 11-11-2008
PS Nobilis plustræforsøgene - Forskelle i kvalitet blandt plustræer 03.02-20 01-09-2007
PS Nobilis plustræforsøgene - Forskelle i klippegrøntudbytte 03.02-19 01-10-2006
Nye proveniensforsøg i nordmannsgran 03.01-24 01-08-2006
Abies amabilis - Det naturlige udbredelsesområde 03.04-20 03-12-2005
Abies amabilis - Provenienser - vækst og grøntkvalitet 03.04-21 02-12-2005
Abies amabilis - Kvalitet efter høst 03.04-22 01-12-2005
Buksbom - som klippegrønt 03.07-01 01-05-2005
Georgiske provenienser af nordmannsgran 03.01-23 01-11-2004
Introducerede Abies-arter - polske erfaringer I 03.04-18 02-04-2004
Introducerede Abies-arter - polske erfaringer II 03.04-19 01-04-2004
Efter-høst kvalitet af nobilis 03.02-18 01-12-2003
Danske nobilis provenienser 03.02-17 01-08-2003
3 års status for 3 nordiske forsøg med Abies lasiocarpa provenienser 03.04-17 01-07-2003
Udspring og dødelighed i provenienser af magnifica, shastagran og nobilis 03.04-07 04-02-2003
Magnifica og shastagran I 03.04-04 03-02-2003
Magnifica og shastagran II 03.04-05 02-02-2003
Magnifica og shastagran III 03.04-06 01-02-2003
Abies fraseri - en vigtig pyntegrøntart i USA 03.04-01 03-11-2002
Frasergran - en mulig pyntegrøntart i Danmark? 03.04-02 02-11-2002
Frasergran - en mulig pyntegrøntart i Danmark? Danske dyrkningserfaringer 03.04-03 01-11-2002
To forsøg med provenienser af østrigsk fyr 03.06-03 01-09-2002
Kulturstart af 7 nordmannsgranprovenienser 03.01-22 01-02-2002
Juletræsegnethed for provenienser i 3 alternative juletræsarter 03.04-16 01-09-2001
Efter-høst kvalitet i nordmannsgran: III 03.01-21 01-09-2001
Efter-høst kvalitet i nordmannsgran II 03.01-20 02-08-2001
Efter-høst kvalitet i nordmannsgran I 03.01-19 01-08-2001
Efter-høst kvalitet II 03.01-18 02-06-2001
Vækst i 3 alternative juletræsarter 03.04-15 01-06-2001
Efter-høst kvalitet I 03.01-17 01-06-2001
Udspring og forårsfrostskader i dansk nordmannsgran-plustræafkom 03.01-16 01-04-2001
Udspring i 26 Abies lasiocarpa provenienser 03.04-14 01-10-2000
Bedømmelse af udspring i 3 alternative juletræsarter 03.04-13 01-09-2000
Nobilis til juletræsproduktion 03.02-16 01-07-2000
Variation og plustræeffekt i dansk NGR-plustræafkom 03.01-15 01-04-2000
Resistens mod ædelgranlus 03.01-14 01-12-1999
Abies lasiocarpa - en alternativ juletræsart? 03.04-10 03-09-1999
Provenienser af Abies lasiocarpa I 03.04-11 02-09-1999
Provenienser af Abies lasiocarpa II 03.04-12 01-09-1999
PS plustræforsøgene i nobilis - vækst og grøntkvalitet I 03.02-14 02-03-1999
PS plustræforsøgene i nobilis - vækst og grøntkvalitet II 03.02-15 01-03-1999
Rødgranprovenienser til juletræsproduktion 1 03.05-03 02-11-1998
Danske provenienser af nordmannsgran 03.01-13 01-11-1998
Rødgranprovenienser til juletræsproduktion 2 03.05-04 01-11-1998
Juletræsegenskaber for en række provenienser af dansk omorikagran 03.05-02 01-08-1998
Dansk nobilis - et "stamtræ" baseret på afprøvede og kårede provenienser I 03.02-12 02-05-1998
Dansk nobilis - et "stamtræ" baseret på afprøvede og kårede provenienser II 03.02-13 01-05-1998
Fremtidig frø- og planteforsyning af nobilis til juletræer og klippegrønt - en prognose 03.02-11 01-03-1998
Røde nåle på nobilis - et tilbagevendende problem? 03.02-10 01-10-1997
Selvbestøvning i nobilis - et særligt problem? 03.02-09 01-12-1996
Fremtidig produktion af nordmannsgran 03.01-12 01-12-1996
Klippegrøntudbytter i to forsøg med afkom af danske kårede nordmannsgranbevoksninger 03.01-11 01-08-1996
Silkefyr - 1 03.06-01 01-08-1996
Misfarvninger af nobilis nåle i sensommeren 1995 03.02-08 01-06-1996
Pyntegrøntudbytter i to forsøg med provenienser fra USSR, Tyrkiet og Danmark 03.01-09 01-06-1996
Undersøgelser af klip i Kragskovhedeforsøget 03.01-10 01-06-1996
Silkefyr - 2 03.06-02 01-04-1996
Ædelcypres - 2 03.03-02 01-12-1995
Status efter 6 vækstsæsoner i PS-plustræforsøgene - 1 03.02-05 01-12-1995
Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund I 03.01-06 01-12-1995
Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund II 03.01-07 01-12-1995
Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund III 03.01-08 01-12-1995
Ædelcypres - 1 03.03-01 01-10-1995
Status efter 6 vækstsæsoner i PS-plustræforsøgene - 2 03.02-06 01-09-1995
Status efter 6 vækstsæsoner i PS-plustræforsøgene - 3 03.02-07 01-09-1995
Abies veitchii I 03.04-08 02-06-1995
Abies veitchii II 03.04-09 01-06-1995
Røde nåle på nobilis i sommeren 1994 03.02-04 01-03-1995
Sammenhæng mellem lagring af frø og planteskoleegenskaber 03.01-05 01-10-1994
Vurderingsprincipper for juletræer i nobilis 03.02-01 01-08-1994
Nobilis juletræer - opgørelser af skadetyper 03.02-02 01-08-1994
Nobilis juletræer - stor lokalitetsvariation i udbytte 03.02-03 01-08-1994
Sammenhæng mellem egenskaber på bevoksningsniveau for nordmannsgran 03.01-03 01-08-1994
Rangordning af danske, tyrkiske og russiske nordmannsgran provenienser 03.01-04 01-08-1994
Afprøvning af dansk, tyrkisk og russisk nordmannsgran 03.01-01 01-03-1994
Sammenhæng mellem proveniensegenskaber for nordmannsgran 03.01-02 01-03-1994
Hvidgran til læhegn og pyntegrønt 03.05-01 01-12-1993