Træarter og proveniensforhold – Københavns Universitet

Videntjenesten > Pyntegrønt > Træarter og proveniens...

Træarter og proveniensforhold

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Betydende faktorer for juletræsegnethed i Abies lasiocarpa 03.04-23 juni 2011
Lokalitetsforskelle i udbytte af Abies lasiocarpa 03.04-24 juni 2011
Proveniensanbefalinger for Abies lasiocarpa 03.04-25 juni 2011
Fremtidens frøvalg i Abies lasiocarpa 03.04-26 juni 2011
Status for danske nobilis frøplantager 03.02-21 november 2010
Danske nobilis frøplantager kan fortsat forbedres 03.02-22 november 2010
Årlig variation i en nordmannsgran-frøplantages blomstring 03.01-27 september 2010
Udforsk Arboretets plantesamling inden besøget 03.00-03 februar 2010
Nordmannsgran proveniensforsøg 03.01-26 juli 2009
Douglasgran, det traditionelle juletræ i USA 03.07-02 februar 2009
Douglasgran: Frøkilder især til skovtræer på Plantevalg.dk 03.07-03 februar 2009
Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk 03.00-01 november 2008
Prioritering for udvælgelse med Plantevalg.dk 03.00-02 november 2008
Effekt af selvbestøvning i nordmannsgran 03.01-25 november 2008
PS Nobilis plustræforsøgene 03.02-20 september 2007
PS Nobilis plustræforsøgene 03.02-19 oktober 2006
Nye proveniensforsøg i nordmannsgran 03.01-24 august 2006
Abies amabilis 03.04-20 december 2005
Abies amabilis 03.04-21 december 2005
Abies amabilis 03.04-22 december 2005
Buksbom - som klippegrønt 03.07-01 maj 2005
Georgiske provenienser af nordmannsgran 03.01-23 november 2004
Introducerede Abies-arter - polske erfaringer 03.04-18 april 2004
Introducerede Abies-arter - polske erfaringer 03.04-19 april 2004