Træarter og proveniensforhold

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Betydende faktorer for juletræsegnethed i Abies lasiocarpa 03.04-23 30-06-2011
Lokalitetsforskelle i udbytte af Abies lasiocarpa 03.04-24 30-06-2011
Proveniensanbefalinger for Abies lasiocarpa 03.04-25 30-06-2011
Fremtidens frøvalg i Abies lasiocarpa 03.04-26 30-06-2011
Status for danske nobilis frøplantager 03.02-21 30-11-2010
Danske nobilis frøplantager kan fortsat forbedres 03.02-22 30-11-2010
Årlig variation i en nordmannsgran-frøplantages blomstring 03.01-27 13-09-2010
Udforsk Arboretets plantesamling inden besøget 03.00-03 10-02-2010
Nordmannsgran proveniensforsøg 03.01-26 07-07-2009
Douglasgran, det traditionelle juletræ i USA 03.07-02 16-02-2009
Douglasgran: Frøkilder især til skovtræer på Plantevalg.dk 03.07-03 16-02-2009
Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk 03.00-01 11-11-2008
Prioritering for udvælgelse med Plantevalg.dk 03.00-02 11-11-2008
Effekt af selvbestøvning i nordmannsgran 03.01-25 11-11-2008
PS Nobilis plustræforsøgene - Forskelle i kvalitet blandt plustræer 03.02-20 01-09-2007
PS Nobilis plustræforsøgene - Forskelle i klippegrøntudbytte 03.02-19 01-10-2006
Nye proveniensforsøg i nordmannsgran 03.01-24 01-08-2006
Abies amabilis - Det naturlige udbredelsesområde 03.04-20 03-12-2005
Abies amabilis - Provenienser - vækst og grøntkvalitet 03.04-21 02-12-2005
Abies amabilis - Kvalitet efter høst 03.04-22 01-12-2005
Buksbom - som klippegrønt 03.07-01 01-05-2005
Georgiske provenienser af nordmannsgran 03.01-23 01-11-2004
Introducerede Abies-arter - polske erfaringer I 03.04-18 02-04-2004
Introducerede Abies-arter - polske erfaringer II 03.04-19 01-04-2004
Efter-høst kvalitet af nobilis 03.02-18 01-12-2003
Danske nobilis provenienser 03.02-17 01-08-2003
3 års status for 3 nordiske forsøg med Abies lasiocarpa provenienser 03.04-17 01-07-2003
Udspring og dødelighed i provenienser af magnifica, shastagran og nobilis 03.04-07 04-02-2003
Magnifica og shastagran I 03.04-04 03-02-2003
Magnifica og shastagran II 03.04-05 02-02-2003
Magnifica og shastagran III 03.04-06 01-02-2003
Abies fraseri - en vigtig pyntegrøntart i USA 03.04-01 03-11-2002
Frasergran - en mulig pyntegrøntart i Danmark? 03.04-02 02-11-2002
Frasergran - en mulig pyntegrøntart i Danmark? Danske dyrkningserfaringer 03.04-03 01-11-2002
To forsøg med provenienser af østrigsk fyr 03.06-03 01-09-2002
Kulturstart af 7 nordmannsgranprovenienser 03.01-22 01-02-2002
Juletræsegnethed for provenienser i 3 alternative juletræsarter 03.04-16 01-09-2001
Efter-høst kvalitet i nordmannsgran: III 03.01-21 01-09-2001
Efter-høst kvalitet i nordmannsgran II 03.01-20 02-08-2001
Efter-høst kvalitet i nordmannsgran I 03.01-19 01-08-2001
Efter-høst kvalitet II 03.01-18 02-06-2001
Vækst i 3 alternative juletræsarter 03.04-15 01-06-2001
Efter-høst kvalitet I 03.01-17 01-06-2001
Udspring og forårsfrostskader i dansk nordmannsgran-plustræafkom 03.01-16 01-04-2001
Udspring i 26 Abies lasiocarpa provenienser 03.04-14 01-10-2000
Bedømmelse af udspring i 3 alternative juletræsarter 03.04-13 01-09-2000
Nobilis til juletræsproduktion 03.02-16 01-07-2000
Variation og plustræeffekt i dansk NGR-plustræafkom 03.01-15 01-04-2000
Resistens mod ædelgranlus 03.01-14 01-12-1999
Abies lasiocarpa - en alternativ juletræsart? 03.04-10 03-09-1999
Provenienser af Abies lasiocarpa I 03.04-11 02-09-1999
Provenienser af Abies lasiocarpa II 03.04-12 01-09-1999
PS plustræforsøgene i nobilis - vækst og grøntkvalitet I 03.02-14 02-03-1999
PS plustræforsøgene i nobilis - vækst og grøntkvalitet II 03.02-15 01-03-1999
Rødgranprovenienser til juletræsproduktion 1 03.05-03 02-11-1998
Danske provenienser af nordmannsgran 03.01-13 01-11-1998
Rødgranprovenienser til juletræsproduktion 2 03.05-04 01-11-1998
Juletræsegenskaber for en række provenienser af dansk omorikagran 03.05-02 01-08-1998
Dansk nobilis - et "stamtræ" baseret på afprøvede og kårede provenienser I 03.02-12 02-05-1998
Dansk nobilis - et "stamtræ" baseret på afprøvede og kårede provenienser II 03.02-13 01-05-1998
Fremtidig frø- og planteforsyning af nobilis til juletræer og klippegrønt - en prognose 03.02-11 01-03-1998
Røde nåle på nobilis - et tilbagevendende problem? 03.02-10 01-10-1997
Selvbestøvning i nobilis - et særligt problem? 03.02-09 01-12-1996
Fremtidig produktion af nordmannsgran 03.01-12 01-12-1996
Klippegrøntudbytter i to forsøg med afkom af danske kårede nordmannsgranbevoksninger 03.01-11 01-08-1996
Silkefyr - 1 03.06-01 01-08-1996
Misfarvninger af nobilis nåle i sensommeren 1995 03.02-08 01-06-1996
Pyntegrøntudbytter i to forsøg med provenienser fra USSR, Tyrkiet og Danmark 03.01-09 01-06-1996
Undersøgelser af klip i Kragskovhedeforsøget 03.01-10 01-06-1996
Silkefyr - 2 03.06-02 01-04-1996
Ædelcypres - 2 03.03-02 01-12-1995
Status efter 6 vækstsæsoner i PS-plustræforsøgene - 1 03.02-05 01-12-1995
Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund I 03.01-06 01-12-1995
Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund II 03.01-07 01-12-1995
Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund III 03.01-08 01-12-1995
Ædelcypres - 1 03.03-01 01-10-1995
Status efter 6 vækstsæsoner i PS-plustræforsøgene - 2 03.02-06 01-09-1995
Status efter 6 vækstsæsoner i PS-plustræforsøgene - 3 03.02-07 01-09-1995
Abies veitchii I 03.04-08 02-06-1995
Abies veitchii II 03.04-09 01-06-1995
Røde nåle på nobilis i sommeren 1994 03.02-04 01-03-1995
Sammenhæng mellem lagring af frø og planteskoleegenskaber 03.01-05 01-10-1994
Vurderingsprincipper for juletræer i nobilis 03.02-01 01-08-1994
Nobilis juletræer - opgørelser af skadetyper 03.02-02 01-08-1994
Nobilis juletræer - stor lokalitetsvariation i udbytte 03.02-03 01-08-1994
Sammenhæng mellem egenskaber på bevoksningsniveau for nordmannsgran 03.01-03 01-08-1994
Rangordning af danske, tyrkiske og russiske nordmannsgran provenienser 03.01-04 01-08-1994
Afprøvning af dansk, tyrkisk og russisk nordmannsgran 03.01-01 01-03-1994
Sammenhæng mellem proveniensegenskaber for nordmannsgran 03.01-02 01-03-1994
Hvidgran til læhegn og pyntegrønt 03.05-01 01-12-1993