Arealvalg og kulturteknik

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Sten i mark- og skovjorde i Danmark 04.01-05 16-06-2015
Sten og grus i danske mark- og skovjorde 04.01-06 16-06-2015
Kombineret plantetype og gødskningsforsøg 04.09-11 17-12-2010
Jordens vandindhold påvirker topskudsvæksten 04.02-06 12-06-2009
Årsrytmen i nordmannsgran - Rødderne 04.11-06 03-11-2008
Årsrytmen i nordmannsgran - Knopperne 04.11-05 02-11-2008
Knopskader i nobilis og anbefaliger til voksested 04.03-01 01-12-2007
Metoder til konvertering af udslidte juletræsarealer 04.07-02 01-10-2007
Efterafgrøder / fangafgrøder i juletræskulturer 04.10-01 01-09-2007
Temperaturmodeller og udspring i nordmannsgran 04.02-04 01-05-2007
Klimamålinger og topskudsvækst i nordmannsgran 04.02-05 01-05-2007
Jordkomprimering og rodvækst hos kulturplanter af rødgran 04.01-04 01-11-2005
Håndtering af dækrodsplanter 04.09-10 01-07-2005
Kulturstart i nordmannsgran med dækrods- og barrodsplanter 04.09-09 01-05-2005
Kulturstart i nordmannsgran 04.09-08 01-08-2004
Produktion af juletræer ved genvækst 04.09-07 01-10-2003
Plantning i krydsforbandt 04.04-01 01-04-2003
Kulturstart i nordmannsgran - 1 04.09-05 01-03-2003
Kulturstart i nordmannsgran - 2 04.09-06 01-03-2003
Arealklargøring i gammel skov - 1 04.06-01 01-02-2002
Arealklargøring i gammel skov - 2 04.06-02 01-02-2002
Pyntegrøntarternes krav til jordbunden 04.01-03 02-11-2001
Pyntegrøntarternes krav til jordbunden - introduktion 04.01-02 01-11-2001
Rodafkortning og plantetype - 3 04.11-04 03-12-2000
Rodafkortning og plantetype - 2 04.11-03 02-12-2000
Rodafkortning og plantetype - 1 04.11-02 01-12-2000
Genvækst af nobilis juletræer 04.09-04 01-01-1999
Miljømæssige fordele ved genvækst 04.09-03 01-03-1998
Lagring af nåletræsplanter på skovdistrikter 04.09-02 01-12-1997
Jordanalyser 04.01-01 01-09-1997
Køle/fryselagrede barrodsplanter 04.09-01 01-06-1997
Plantetid for friskoptagne barrodsplanter 04.11-01 01-06-1997
Færdsel på tværs af hegn - 2 04.12-03 02-03-1997
Færdsel på tværs af hegn - 1 04.12-02 01-03-1997
Borede huller til hegnsstolper 04.12-01 01-02-1997
Tidlig plantning på stiv ubekvem lerjord 04.07-01 01-04-1996
Læhegn af sitkagran ved pyntegrøntkulturer 04.02-03 01-03-1994
Læ og vinterfrostskader 04.02-01 01-12-1993
Læhegn ved pyntegrøntkulturer 04.02-02 01-12-1993