Høst af klippegrønt

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Nedklipning af pyntegrønt med modificeret hegnsklipper 08.02-09 10-02-2010
Afprøvning af hegnsklipper til nedklipning af grønt 08.02-08 01-05-2007
Måling af nålefarven i nobilis 08.01-03 01-05-2003
Afprøvning af håndsakse 08.02-06 01-10-2002
Afprøvning af stangsakse 08.02-07 01-10-2002
Sorteringsvejledning 08.01-01 01-09-2002
Sorteringsvejledning for nordmannsgran- og nobilisklip 08.01-02 01-09-2002
Udbytte og kvalitet af kristtorngrene ved forskellig klippeteknik 08.02-05 01-03-1998
Ingen sammenhæng mellem ætylen og nåletab i nordmannsgran og nobilis 08.05-02 01-09-1997