Høst af klippegrønt

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato
Nedklipning af pyntegrønt med modificeret hegnsklipper 08.02-09 10-02-2010
Afprøvning af hegnsklipper til nedklipning af grønt 08.02-08 01-05-2007
Måling af nålefarven i nobilis 08.01-03 01-05-2003
Afprøvning af håndsakse 08.02-06 01-10-2002
Afprøvning af stangsakse 08.02-07 01-10-2002
Sorteringsvejledning 08.01-01 01-09-2002
Sorteringsvejledning for nordmannsgran- og nobilisklip 08.01-02 01-09-2002
Udbytte og kvalitet af kristtorngrene ved forskellig klippeteknik 08.02-05 01-03-1998
Ingen sammenhæng mellem ætylen og nåletab i nordmannsgran og nobilis 08.05-02 01-09-1997