Planlægning og økonomi – Københavns Universitet

Videntjenesten > Pyntegrønt > Planlægning og økonomi

Planlægning og økonomi

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Ny bioaskebekendtgørelse 09.04-05 december 2008
Certificering af juletræer efter GLOBALGAP 09.01-04 juli 2008
Handlingsplaner for udslidte pyntegrøntarealer 09.01-03 oktober 2007
Kvælstofnormer for skov- og pyntegrøntkulturer 09.04-01 august 2006
Integreret produktion (IP) 09.01-02 februar 2006
Regler for anvendelse af husdyrgødning 09.04-04 november 2002
Jordbrugets støtteordninger og planlægningen 09.09-01 august 2002
Økologisk juletræsproduktion 09.04-02 februar 2001
Også alternative bekæmpelsesmidler skal være godkendte 09.04-03 februar 2001
Rationalisering på tværs af virksomhedsgrænser 09.02-05 maj 1995
Rationalisering på tværs af virksomhedsgrænser 09.02-03 februar 1995
Rationalisering på tværs af virksomhedsgrænser 09.02-01 december 1994