Planlægning og økonomi

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Ny bioaskebekendtgørelse 09.04-05 01-12-2008
Certificering af juletræer efter GLOBALGAP 09.01-04 01-07-2008
Handlingsplaner for udslidte pyntegrøntarealer 09.01-03 01-10-2007
Integreret produktion (IP) 09.01-02 01-02-2006
Økologisk juletræsproduktion 09.04-02 01-02-2001
Også alternative bekæmpelsesmidler skal være godkendte 09.04-03 01-02-2001