Alle Videnblade om Pyntegrønt

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Granfiltpude på rødgranjuletræer 05.06-28 20-03-2022
Sten i mark- og skovjorde i Danmark 04.01-05 16-06-2015
Sten og grus i danske mark- og skovjorde 04.01-06 16-06-2015
Ædelgranbarkbille 05.05-40 27-10-2013
Neonectria ædelgrankræft III 05.06-27 27-10-2013
Neonectria ædelgrankræft II 05.06-26 26-10-2013
Neonectria ædelgrankræft I 05.06-25 25-10-2013
Kvælstofkredsløb ved aldersgradueret gødskning 05.09-54 14-09-2012
Hugstens betydning for kvælstofkredsløbet i juletræer 05.09-55 14-09-2012
Forsøg med aske og gyllefibre som gødning 05.09-56 14-09-2012
Juletræskvalitet med aske og gyllefibre som gødning 05.09-57 14-09-2012
Bekæmpelse af skadedyr og svampe i juletræer og klippegrønt 05.05-30 14-09-2012
Bekæmpelse af ukrudt i juletræer og pyntegrønt 05.01-15 14-09-2012
Forsøg med aldersgradueret gødskning 05.09-51 08-02-2012
Højde- og aldersgradueret gødskning og topskudsregulering 05.09-52 08-02-2012
Juletræskvalitet ved aldersgradueret gødskning 05.09-53 08-02-2012
Aldersgradueret gødskning 05.09-50 16-12-2011
Neonectria barkkræft på ædelgranarter 05.06-23 16-12-2011
Cylindrocladium svampesygdom i buksbom 05.06-24 16-12-2011
Bladgødning som forebyggelse af frostskader 05.08-13 30-06-2011
Betydende faktorer for juletræsegnethed i Abies lasiocarpa 03.04-23 30-06-2011
Lokalitetsforskelle i udbytte af Abies lasiocarpa 03.04-24 30-06-2011
Proveniensanbefalinger for Abies lasiocarpa 03.04-25 30-06-2011
Fremtidens frøvalg i Abies lasiocarpa 03.04-26 30-06-2011
Kombineret plantetype og gødskningsforsøg 04.09-11 17-12-2010
Oldenborreangreb i juletræskulturer 05.05-39 17-12-2010
Ædelgran-seljepilrust på nordmannsgran 05.06-22 30-11-2010
Status for danske nobilis frøplantager 03.02-21 30-11-2010
Danske nobilis frøplantager kan fortsat forbedres 03.02-22 30-11-2010
Gødskning og grøntkvalitet i nobilis 05.09-47 28-10-2010
Stofkredsløb i nobilis klippegrønt 05.09-48 28-10-2010
Gødskning og grøntkvalitet i nobilis - Anbefalinger 05.09-49 28-10-2010
Juletræers miljøpåvirkning 10.09-07 13-09-2010
Honningsvamp i juletræer 05.06-21 13-09-2010
Årlig variation i en nordmannsgran-frøplantages blomstring 03.01-27 13-09-2010
Oparbejdning af juletræer med motorsav 11.03-03 01-07-2010
Sikkerhed ved brug af motorsav 11.03-04 01-07-2010
Motorsaven og dens vedligeholdelse 11.03-05 01-07-2010
Filing af motorsavskæde 11.03-06 01-07-2010
Træhvepse og vednedbrydende svampe i klippegrøntbevoksninger 05.05-38 01-07-2010
Brun ædelgranbladlus 1 05.05-17 31-05-2010
Ædelgranknopvikleren 05.05-36 31-05-2010
Brun ædelgranbladlus 2 05.05-37 31-05-2010
Svidningsrisiko ved kloridholdige gødninger 05.09-46 25-03-2010
Fusarium-skader på kristtorn 05.06-20 25-03-2010
Den nødvendige arbejdsskadesikring 11.00-05 10-02-2010
Nedklipning af pyntegrønt med modificeret hegnsklipper 08.02-09 10-02-2010
Udforsk Arboretets plantesamling inden besøget 03.00-03 10-02-2010
Vejledning i oparbejdning og håndtering af juletræer 07.00-01 22-12-2009
Rodproblemer og misvækst i nobilis kulturer 05.08-12 22-12-2009
Svampeangreb kan give røde nåle (CSNN) 05.06-18 22-12-2009
Kemisk vækstregulering af nordmannsgranjuletræer 06.03-19 30-09-2009
Vækstregulering med NAA og naturligt auxin 06.03-20 30-09-2009
Mekaniske vækstreguleringsmetoder og naturligt auxin 06.03-21 30-09-2009
Gødskning: Priser for gødning og udbringning 05.09-06 07-07-2009
Nordmannsgran proveniensforsøg 03.01-26 07-07-2009
Jordens vandindhold påvirker topskudsvæksten 04.02-06 12-06-2009
Skuddød og svampeangreb 05.06-19 12-06-2009
Hvornår gror hvilke dele af topskuddet? 06.03-18 12-06-2009
Hanespore - bekæmpelse i juletræer 05.01-19 01-03-2009
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: douglasgran 05.06-17 16-02-2009
Douglasgran, det traditionelle juletræ i USA 03.07-02 16-02-2009
Douglasgran: Frøkilder især til skovtræer på Plantevalg.dk 03.07-03 16-02-2009
Tilgængelighed af kvælstof 05.09-45 03-12-2008
Juletræsfældere 07.03-01 01-12-2008
Ny bioaskebekendtgørelse 09.04-05 01-12-2008
Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk 03.00-01 11-11-2008
Prioritering for udvælgelse med Plantevalg.dk 03.00-02 11-11-2008
Effekt af selvbestøvning i nordmannsgran 03.01-25 11-11-2008
Årsrytmen i nordmannsgran - Rødderne 04.11-06 03-11-2008
Årsrytmen i nordmannsgran - Knopperne 04.11-05 02-11-2008
Miljøeffekter ved splitgødskning på sandjord 05.09-43 01-09-2008
Kvalitetsaspekter ved splitgødskning på sandjord 05.09-44 01-09-2008
Nordmannsgranjuletræer i potter 07.06-04 01-07-2008
Brug af bladgødning 05.09-42 01-07-2008
Certificering af juletræer efter GLOBALGAP 09.01-04 01-07-2008
Filtereffekt hos juletræer 05.09-41 01-05-2008
Skadedyr i kristtorn 05.05-18 01-05-2008
Skadedyr i kristtorn. Viklere m.fl. 05.05-19 01-05-2008
Forsøg med bekæmpelse af gråsnuder i juletræer og klippegrønt 05.05-29 01-05-2008
Harlekinmariehønen 05.05-35 01-05-2008
Udbredelse og skadebedømmelse af gråsnuder i juletræer og klippegrønt 05.05-03 01-04-2008
Gråsnuder - biologi og skadevirkning 05.05-01 01-03-2008
Ukrudtsbekæmpelse - Effekt på vækst og kvalitet 05.01-13 01-03-2008
Ukrudtsbekæmpelse med Roundup - er der miljøproblemer? 05.01-14 01-03-2008
Sikkerhedskrav ved brug af lift 11.05-02 01-02-2008
Ædelgransortprik 05.06-16 01-02-2008
Knopskader i nobilis og anbefaliger til voksested 04.03-01 01-12-2007
Bekæmpelse af agerpadderok i juletræer 05.01-12 01-12-2007
Forstyrret vinterhvile i nobilis og andre nåletræer 05.08-11 01-12-2007
Skimmelsvampe og terpener som arbejdsmiljøproblem 11.05-04 01-11-2007
Skimmelsvampe på juletræer 07.06-03 01-11-2007
Koglehalvmøl 05.05-27 01-11-2007
Bekæmpelse af koglehalvmøl 05.05-28 01-11-2007
Eksport af juletræer og pyntegrønt - pas på skadegørere! 10.07-01 01-10-2007
Metoder til konvertering af udslidte juletræsarealer 04.07-02 01-10-2007
Klima og frostskader i nobilis og nordmannsgran 05.08-10 01-10-2007
Handlingsplaner for udslidte pyntegrøntarealer 09.01-03 01-10-2007
Efterafgrøder / fangafgrøder i juletræskulturer 04.10-01 01-09-2007
Algebelægninger på grannåle 05.19-04 01-09-2007
Bekæmpelse af algebelægninger på nordmannsgran og nobilis 05.19-05 01-09-2007
PS Nobilis plustræforsøgene - Forskelle i kvalitet blandt plustræer 03.02-20 01-09-2007
Temperaturmodeller og udspring i nordmannsgran 04.02-04 01-05-2007
Klimamålinger og topskudsvækst i nordmannsgran 04.02-05 01-05-2007
Afprøvning af hegnsklipper til nedklipning af grønt 08.02-08 01-05-2007
Ædelgran-gederamsrust - Biologi og værtsplanter 05.06-01 01-04-2007
Ædelgran-gederamsrust - Forudsigelse af angreb 05.06-12 01-04-2007
Forebyggelse af ædelgran-gederamsrust 05.06-15 01-04-2007
Phlebiopsis gigantea 05.06-51 01-03-2007
Urea 05.06-52 01-03-2007
Klippegrøntmarkedet i Tyskland 10.09-06 01-02-2007
Sådan indsamler du nåleprøver 05.09-40 01-02-2007
Nyttedyr og ædelgranlus på økologisk og konventionelt dyrkede juletræer 05.05-33 01-02-2007
Betydningen af læhegn for ædelgranlus og nyttedyr i nordmannsgran 05.05-34 01-02-2007
Placeret gødning - nytter det? 05.09-39 01-12-2006
Sprøjtesvovl kan medføre lugtgener 05.05-26 01-12-2006
Mistet topskud i nordmannsgran 06.03-17 01-12-2006
Lagring på rod 06.00-02 01-11-2006
Bredsprøjtning med Pomoxon 2 06.03-16 01-11-2006
Sikkerhed for betaling ved eksport af juletræer og klippegrønt 10.04-01 01-10-2006
Glyphosat produkter til anvendelse i juletræer 05.01-11 01-10-2006
PS Nobilis plustræforsøgene - Forskelle i klippegrøntudbytte 03.02-19 01-10-2006
Original Nordmann kampagnen 10.09-05 01-08-2006
Anvendelse af beskyttelseshandsker 11.02-02 01-08-2006
Nye proveniensforsøg i nordmannsgran 03.01-24 01-08-2006
Gødningsrespons for to provenienser 05.09-38 01-06-2006
Ulden ædelgranlus 05.05-24 01-06-2006
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: Balsam- og klippegran 05.05-25 01-06-2006
Bredsprøjtning med Pomoxon 1 06.03-15 01-06-2006
Kegleklipning af juletræer 1 06.03-13 01-03-2006
Kegleklipning af juletræer 2 06.03-14 01-03-2006
Skader på nordmannsgran nåle 05.05-23 01-02-2006
Angreb af Phytophthora-arter 05.06-14 01-02-2006
Integreret produktion (IP) 09.01-02 01-02-2006
Abies amabilis - Det naturlige udbredelsesområde 03.04-20 03-12-2005
Abies amabilis - Provenienser - vækst og grøntkvalitet 03.04-21 02-12-2005
Symptomer på næringsstofmangel i nordmannsgran 05.09-37 01-12-2005
Abies amabilis - Kvalitet efter høst 03.04-22 01-12-2005
Jordkomprimering og rodvækst hos kulturplanter af rødgran 04.01-04 01-11-2005
Næringsstofoptag og biomasseopbygning i NGR juletræer (1) 05.09-35 01-11-2005
Næringsstofoptag og biomasseopbygning i NGR juletræer (2) 05.09-36 01-11-2005
Rengøring af sprøjteudstyr 11.05-03 01-09-2005
Nobilis klippeforsøg 4 06.13-04 01-09-2005
Frostfølsomhed i nordmannsgran I 05.08-08 01-08-2005
Frostfølsomhed i nordmannsgran II 05.08-09 01-08-2005
Robot til renholdelse af juletræskulturer 05.02-06 01-08-2005
Håndtering af dækrodsplanter 04.09-10 01-07-2005
AgriGro - Forsøg med virkning på mark- og skovjord 05.09-34 01-07-2005
Fåregræsning i pyntegrøntkulturer 05.03-02 01-07-2005
»Grøn« motorsavsbenzin 11.00-04 01-05-2005
Kulturstart i nordmannsgran med dækrods- og barrodsplanter 04.09-09 01-05-2005
Sitkabladlus i gran 05.05-22 01-05-2005
Buksbom grentørre 05.06-13 01-05-2005
Topskudsregulering med Top-Stop® tangen 06.03-11 01-05-2005
Vækstregulering af juletræer ved hjælp af mekanisk stress 06.03-12 01-05-2005
Buksbom - som klippegrønt 03.07-01 01-05-2005
Organiske gødninger til nordmannsgran på skovjord I 05.09-31 01-02-2005
Organiske gødninger til nordmannsgran på skovjord II 05.09-32 01-02-2005
Organiske gødninger i nordmannsgran på skovjord III 05.09-33 01-02-2005
Vokslagets betydning for farven i nobilis 06.19-01 01-02-2005
Effekter og skader ved pesticidbehandling og gødskning 05.00-03 01-12-2004
Marktryk og køreskader 05.00-04 01-12-2004
Dæktrykregulering 05.00-05 01-12-2004
Nyttedyr i juletræskulturen I 05.05-31 01-11-2004
Nyttedyr i juletræskulturen II 05.05-32 01-11-2004
Georgiske provenienser af nordmannsgran 03.01-23 01-11-2004
Kørsel med ATV'ere 11.03-02 01-10-2004
Næringsstoffer og stofkredsløb: Ca 05.09-30 01-10-2004
Almindelig ædelgranlus 05.05-04 01-09-2004
Rødgran-stribesvamp 05.06-11 01-09-2004
Overliggende tungeknopper 06.00-01 01-09-2004
Kulturstart i nordmannsgran 04.09-08 01-08-2004
Gødskning af nordmannsgran 05.09-05 01-08-2004
Behovsbestemt bekæmpelse af alm. ædelgranlus 05.05-21 01-05-2004
Nobilis klippeforsøg 1 06.13-01 01-05-2004
Nobilis klippeforsøg 2 06.13-02 01-05-2004
Nobilis klippeforsøg 3 06.13-03 01-05-2004
Introducerede Abies-arter - polske erfaringer I 03.04-18 02-04-2004
Sekventiel gødskning af nordmannsgranjuletræer 05.09-28 01-04-2004
Sekventiel gødskning af nordmannsgranjuletræer 05.09-29 01-04-2004
Introducerede Abies-arter - polske erfaringer II 03.04-19 01-04-2004
Galmider på juletræer 05.05-05 01-03-2004
Efter-høst kvalitet af nobilis 03.02-18 01-12-2003
Sikkerhedskrav ved pakning og håndtering af paller med juletræer og klippegrønt 11.05-01 01-11-2003
Næringsstoffer og kredsløb: P 05.09-20 01-11-2003
Punktgødskning gennem en hel omdrift 05.09-27 01-11-2003
Ædelgran-nålefiltsvamp 05.06-10 01-11-2003
Produktion af juletræer ved genvækst 04.09-07 01-10-2003
Arealgradueret renholdelse af juletræer 05.02-01 01-10-2003
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: Nobilis 05.06-09 01-10-2003
Bioteknologiske juletræer - 1 10.09-03 01-09-2003
Bioteknologiske juletræer - 2 10.09-04 01-09-2003
Nåletræsspindemide 05.05-02 01-09-2003
Fyrrens nåleskedegalmyg 05.05-20 01-08-2003
Danske nobilis provenienser 03.02-17 01-08-2003
3 års status for 3 nordiske forsøg med Abies lasiocarpa provenienser 03.04-17 01-07-2003
Skovflåten 11.02-01 01-05-2003
Måling af nålefarven i nobilis 08.01-03 01-05-2003
Næringsstoffer og stofkredsløb: S 05.09-26 01-05-2003
Arbejdsmiljø ved kemisk topskudsregulering 11.03-01 01-04-2003
Plantning i krydsforbandt 04.04-01 01-04-2003
Fire plus fire modellen 06.02-04 01-04-2003
Fire plus fire modellen i praktisk udførelse 06.02-05 01-04-2003
Kulturstart i nordmannsgran - 1 04.09-05 01-03-2003
Kulturstart i nordmannsgran - 2 04.09-06 01-03-2003
Vind- og slidskader i nordmannsgran 05.08-07 01-03-2003
Udspring og dødelighed i provenienser af magnifica, shastagran og nobilis 03.04-07 04-02-2003
Magnifica og shastagran I 03.04-04 03-02-2003
Magnifica og shastagran II 03.04-05 02-02-2003
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: Magnifica og shastagran 05.06-08 01-02-2003
Magnifica og shastagran III 03.04-06 01-02-2003
Abies fraseri - en vigtig pyntegrøntart i USA 03.04-01 03-11-2002
Frasergran - en mulig pyntegrøntart i Danmark? 03.04-02 02-11-2002
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: Frasergran 05.05-16 01-11-2002
Frasergran - en mulig pyntegrøntart i Danmark? Danske dyrkningserfaringer 03.04-03 01-11-2002
Afprøvning af håndsakse 08.02-06 01-10-2002
Afprøvning af stangsakse 08.02-07 01-10-2002
Sorteringsvejledning 08.01-01 01-09-2002
Sorteringsvejledning for nordmannsgran- og nobilisklip 08.01-02 01-09-2002
Gødskning og bladlus i nordmannsgran 05.09-25 01-09-2002
Røde nåle (CSNN) i nordmannsgran 05.08-06 01-09-2002
To forsøg med provenienser af østrigsk fyr 03.06-03 01-09-2002
Næringsstoffer og stofkredsløb: Mg 05.09-24 01-08-2002
Nordmannsgrans reaktion på mange års behandling med Roundup 05.01-10 01-08-2002
Næringsstoffer og stofkredsløb; K 05.09-23 01-06-2002
Hulheder under nordmannsgranknopper 05.08-05 01-06-2002
Fyrrens knop- og grentørre 05.06-07 01-06-2002
Svinegylle til nordmannsgranjuletræer 05.09-02 01-05-2002
Frøhvepse i frøavlsbevoksninger 05.05-15 01-05-2002
Topskudsbeskyttelse i nordmannsgranjuletræer 05.07-03 01-05-2002
Mandbårne gødningsdoserer til fast gødning 05.09-01 01-03-2002
Gødskningsanbefalinger for nordmannsgranjuletræer 05.09-22 01-03-2002
Arealklargøring i gammel skov - 1 04.06-01 01-02-2002
Arealklargøring i gammel skov - 2 04.06-02 01-02-2002
Kulturstart af 7 nordmannsgranprovenienser 03.01-22 01-02-2002
Næringsstoffer i nobilisklippegrønt 05.09-21 01-12-2001
Pilotforsøg med topklipning i juni 06.03-10 01-12-2001
Pyntegrøntarternes krav til jordbunden 04.01-03 02-11-2001
Pyntegrøntarternes krav til jordbunden - introduktion 04.01-02 01-11-2001
Juletræsegnethed for provenienser i 3 alternative juletræsarter 03.04-16 01-09-2001
Efter-høst kvalitet i nordmannsgran: III 03.01-21 01-09-2001
Efter-høst kvalitet i nordmannsgran II 03.01-20 02-08-2001
Algebekæmpelse 05.19-03 01-08-2001
Jern- og manganmangel i nordmannsgranjuletræer 05.09-19 01-08-2001
Efter-høst kvalitet i nordmannsgran I 03.01-19 01-08-2001
Efter-høst kvalitet II 03.01-18 02-06-2001
Gødskningens påvirkning af efterhøst kvaliteten i nordmannsgran 05.09-18 01-06-2001
Weymouthsfyrrens blærerust 05.06-06 01-06-2001
Vækst i 3 alternative juletræsarter 03.04-15 01-06-2001
Efter-høst kvalitet I 03.01-17 01-06-2001
Fyrrens knækkesygerust 05.06-05 01-05-2001
Terminologi og definitioner vedrørende formning af nordmannsgran 06.02-01 01-05-2001
Formning af nordmannsgran 1 06.02-02 01-05-2001
Formning af nordmannsgran 2 06.02-03 01-05-2001
Formning af nordmannsgran I 06.03-07 01-05-2001
Formning af nordmannsgran II 06.03-08 01-05-2001
Formning af nordmannsgran III 06.03-09 01-05-2001
Sibirisk ædelgranlus 05.05-14 01-04-2001
Såring ved stammebasis som formreguleringsmetode i nordmannsgran 06.03-06 01-04-2001
Udspring og forårsfrostskader i dansk nordmannsgran-plustræafkom 03.01-16 01-04-2001
Småplantninger i det åbne land til gavn for vildtet 12.00-02 01-03-2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler - 1 11.00-01 01-03-2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler - 2 11.00-02 01-03-2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler - 3 11.00-03 01-03-2001
Stor nåletræsnudebille 05.05-12 01-03-2001
Stor nåletræsnudebille - Bekæmpelse 05.05-13 01-03-2001
Gødskningens indflydelse på udspringet hos nordmannsgranjuletræer 05.09-17 01-02-2001
Økologisk juletræsproduktion 09.04-02 01-02-2001
Også alternative bekæmpelsesmidler skal være godkendte 09.04-03 01-02-2001
Rodafkortning og plantetype - 3 04.11-04 03-12-2000
Rodafkortning og plantetype - 2 04.11-03 02-12-2000
Rodafkortning og plantetype - 1 04.11-02 01-12-2000
Båndsprøjtning i nordmannsgranjuletræer I 05.01-08 01-12-2000
Båndsprøjtning i nordmannsgranjuletræer II 05.01-09 01-12-2000
Musegnav i pyntegrønt 05.07-01 01-12-2000
Rodfordærver 05.06-04 01-10-2000
Udspring i 26 Abies lasiocarpa provenienser 03.04-14 01-10-2000
Bedømmelse af udspring i 3 alternative juletræsarter 03.04-13 01-09-2000
Næringsstoffer og stofkredsløb: N kredsløb 05.09-15 01-08-2000
Næringsstoffer og stofkredsløb: N 05.09-16 01-08-2000
Nålefald i fyr - saltskader 05.08-04 01-08-2000
Bekæmpelse af mosegrise 05.07-02 01-07-2000
Nobilis til juletræsproduktion 03.02-16 01-07-2000
Fortsatte observationer i punktgødskningsforsøgene 05.09-13 01-06-2000
Næringsstoffer og stofkredsløb i juletræsbevoksninger 05.09-14 01-06-2000
Nålefald i fyr - fyrrenål-blærerust 05.06-03 01-04-2000
Mekanisk vækstregulering af nordmannsgran 06.03-05 01-04-2000
Variation og plustræeffekt i dansk NGR-plustræafkom 03.01-15 01-04-2000
Flydende bladgødskning til NGRkulturer - en "kickstarter"? 05.09-11 01-02-2000
Vejledende pilotforsøg med N-koncentration i bladgødning 05.09-12 01-02-2000
Resistens mod ædelgranlus 03.01-14 01-12-1999
Juletræers brændbarhed 07.06-02 01-11-1999
Ædelgrannåleviklere 05.05-11 01-11-1999
Nålefald i fyr - fyrrens sprækkesvamp 05.06-02 01-11-1999
Abies lasiocarpa - en alternativ juletræsart? 03.04-10 03-09-1999
Provenienser af Abies lasiocarpa I 03.04-11 02-09-1999
Knop- og skudskader i nordmannsgran 05.08-03 01-09-1999
Provenienser af Abies lasiocarpa II 03.04-12 01-09-1999
Håndtering af næringsstofmangel i nordmannsgranbevoksninger 05.09-10 01-08-1999
Barypeithes pellucidus Boheman 05.05-09 01-06-1999
Barkøresnudebille 05.05-10 01-06-1999
Alternative bekæmpelsesmidler mod alm. ædelgranlus 05.05-07 01-04-1999
Bekæmpelse af galmider i juletræer 05.05-08 01-04-1999
Effekter af vejsaltning på nordmannsgranjuletræer 05.08-02 01-04-1999
PS plustræforsøgene i nobilis - vækst og grøntkvalitet I 03.02-14 02-03-1999
PS plustræforsøgene i nobilis - vækst og grøntkvalitet II 03.02-15 01-03-1999
Genvækst af nobilis juletræer 04.09-04 01-01-1999
Rødgranprovenienser til juletræsproduktion 1 03.05-03 02-11-1998
Danske provenienser af nordmannsgran 03.01-13 01-11-1998
Rødgranprovenienser til juletræsproduktion 2 03.05-04 01-11-1998
Startgødskning af nordmannsgran juletræer på markjord 05.09-09 01-09-1998
Flydende farvegødskning af nordmannsgran juletræer 05.09-08 01-08-1998
Bekæmpelse af alm. ædelgranlus med pyrethroider 05.05-06 01-08-1998
Juletræsegenskaber for en række provenienser af dansk omorikagran 03.05-02 01-08-1998
Dansk nobilis - et "stamtræ" baseret på afprøvede og kårede provenienser I 03.02-12 02-05-1998
Dansk nobilis - et "stamtræ" baseret på afprøvede og kårede provenienser II 03.02-13 01-05-1998
Miljømæssige fordele ved genvækst 04.09-03 01-03-1998
Udbytte og kvalitet af kristtorngrene ved forskellig klippeteknik 08.02-05 01-03-1998
Fremtidig frø- og planteforsyning af nobilis til juletræer og klippegrønt - en prognose 03.02-11 01-03-1998
Lagring af nåletræsplanter på skovdistrikter 04.09-02 01-12-1997
Nåleanalyser 05.09-07 01-10-1997
Røde nåle på nobilis - et tilbagevendende problem? 03.02-10 01-10-1997
Jordanalyser 04.01-01 01-09-1997
Ingen sammenhæng mellem ætylen og nåletab i nordmannsgran og nobilis 08.05-02 01-09-1997
Køle/fryselagrede barrodsplanter 04.09-01 01-06-1997
Plantetid for friskoptagne barrodsplanter 04.11-01 01-06-1997
Topskudsregulering 2 06.03-02 01-06-1997
Topskudsregulering 3 06.03-03 01-06-1997
Topskudsregulering 4 06.03-04 01-06-1997
Topskudsregulering 1 06.03-01 01-05-1997
Færdsel på tværs af hegn - 2 04.12-03 02-03-1997
Færdsel på tværs af hegn - 1 04.12-02 01-03-1997
Borede huller til hegnsstolper 04.12-01 01-02-1997
Selvbestøvning i nobilis - et særligt problem? 03.02-09 01-12-1996
Fremtidig produktion af nordmannsgran 03.01-12 01-12-1996
Læsning af juletræer 07.05-02 01-10-1996
Frostskader og punktgødskning 05.09-04 01-09-1996
Frostskader i nordmannsgran 05.08-01 01-09-1996
Punktgødskning af nordmannsgran-juletræer 05.09-03 01-08-1996
Klippegrøntudbytter i to forsøg med afkom af danske kårede nordmannsgranbevoksninger 03.01-11 01-08-1996
Silkefyr - 1 03.06-01 01-08-1996
Misfarvninger af nobilis nåle i sensommeren 1995 03.02-08 01-06-1996
Pyntegrøntudbytter i to forsøg med provenienser fra USSR, Tyrkiet og Danmark 03.01-09 01-06-1996
Undersøgelser af klip i Kragskovhedeforsøget 03.01-10 01-06-1996
Tidlig plantning på stiv ubekvem lerjord 04.07-01 01-04-1996
Silkefyr - 2 03.06-02 01-04-1996
Ædelcypres - 2 03.03-02 01-12-1995
Status efter 6 vækstsæsoner i PS-plustræforsøgene - 1 03.02-05 01-12-1995
Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund I 03.01-06 01-12-1995
Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund II 03.01-07 01-12-1995
Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund III 03.01-08 01-12-1995
Ædelcypres - 1 03.03-01 01-10-1995
Status efter 6 vækstsæsoner i PS-plustræforsøgene - 2 03.02-06 01-09-1995
Status efter 6 vækstsæsoner i PS-plustræforsøgene - 3 03.02-07 01-09-1995
Abies veitchii I 03.04-08 02-06-1995
Abies veitchii II 03.04-09 01-06-1995
Røde nåle på nobilis i sommeren 1994 03.02-04 01-03-1995
Sammenhæng mellem lagring af frø og planteskoleegenskaber 03.01-05 01-10-1994
Vurderingsprincipper for juletræer i nobilis 03.02-01 01-08-1994
Nobilis juletræer - opgørelser af skadetyper 03.02-02 01-08-1994
Nobilis juletræer - stor lokalitetsvariation i udbytte 03.02-03 01-08-1994
Sammenhæng mellem egenskaber på bevoksningsniveau for nordmannsgran 03.01-03 01-08-1994
Rangordning af danske, tyrkiske og russiske nordmannsgran provenienser 03.01-04 01-08-1994
Sen forårsnattefrost 05.04-01 01-05-1994
Læhegn af sitkagran ved pyntegrøntkulturer 04.02-03 01-03-1994
Afprøvning af dansk, tyrkisk og russisk nordmannsgran 03.01-01 01-03-1994
Sammenhæng mellem proveniensegenskaber for nordmannsgran 03.01-02 01-03-1994
Læ og vinterfrostskader 04.02-01 01-12-1993
Læhegn ved pyntegrøntkulturer 04.02-02 01-12-1993
Hvidgran til læhegn og pyntegrønt 03.05-01 01-12-1993