Kulturpleje

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Biologisk bekæmpelse af ædelgranlus med fluelarver 05.05-41 14-02-2024
Granfiltpude på rødgranjuletræer 05.06-28 20-03-2022
Ædelgranbarkbille 05.05-40 27-10-2013
Neonectria ædelgrankræft III 05.06-27 27-10-2013
Neonectria ædelgrankræft II 05.06-26 26-10-2013
Neonectria ædelgrankræft I 05.06-25 25-10-2013
Kvælstofkredsløb ved aldersgradueret gødskning 05.09-54 14-09-2012
Hugstens betydning for kvælstofkredsløbet i juletræer 05.09-55 14-09-2012
Forsøg med aske og gyllefibre som gødning 05.09-56 14-09-2012
Juletræskvalitet med aske og gyllefibre som gødning 05.09-57 14-09-2012
Bekæmpelse af skadedyr og svampe i juletræer og klippegrønt 05.05-30 14-09-2012
Bekæmpelse af ukrudt i juletræer og pyntegrønt 05.01-15 14-09-2012
Forsøg med aldersgradueret gødskning 05.09-51 08-02-2012
Højde- og aldersgradueret gødskning og topskudsregulering 05.09-52 08-02-2012
Juletræskvalitet ved aldersgradueret gødskning 05.09-53 08-02-2012
Aldersgradueret gødskning 05.09-50 16-12-2011
Neonectria barkkræft på ædelgranarter 05.06-23 16-12-2011
Cylindrocladium svampesygdom i buksbom 05.06-24 16-12-2011
Bladgødning som forebyggelse af frostskader 05.08-13 30-06-2011
Oldenborreangreb i juletræskulturer 05.05-39 17-12-2010
Ædelgran-seljepilrust på nordmannsgran 05.06-22 30-11-2010
Gødskning og grøntkvalitet i nobilis 05.09-47 28-10-2010
Stofkredsløb i nobilis klippegrønt 05.09-48 28-10-2010
Gødskning og grøntkvalitet i nobilis - Anbefalinger 05.09-49 28-10-2010
Honningsvamp i juletræer 05.06-21 13-09-2010
Træhvepse og vednedbrydende svampe i klippegrøntbevoksninger 05.05-38 01-07-2010
Brun ædelgranbladlus 1 05.05-17 31-05-2010
Ædelgranknopvikleren 05.05-36 31-05-2010
Brun ædelgranbladlus 2 05.05-37 31-05-2010
Svidningsrisiko ved kloridholdige gødninger 05.09-46 25-03-2010
Fusarium-skader på kristtorn 05.06-20 25-03-2010
Rodproblemer og misvækst i nobilis kulturer 05.08-12 22-12-2009
Svampeangreb kan give røde nåle (CSNN) 05.06-18 22-12-2009
Gødskning: Priser for gødning og udbringning 05.09-06 07-07-2009
Skuddød og svampeangreb 05.06-19 12-06-2009
Hanespore - bekæmpelse i juletræer 05.01-19 01-03-2009
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: douglasgran 05.06-17 16-02-2009
Tilgængelighed af kvælstof 05.09-45 03-12-2008
Miljøeffekter ved splitgødskning på sandjord 05.09-43 01-09-2008
Kvalitetsaspekter ved splitgødskning på sandjord 05.09-44 01-09-2008
Brug af bladgødning 05.09-42 01-07-2008
Filtereffekt hos juletræer 05.09-41 01-05-2008
Skadedyr i kristtorn 05.05-18 01-05-2008
Skadedyr i kristtorn. Viklere m.fl. 05.05-19 01-05-2008
Forsøg med bekæmpelse af gråsnuder i juletræer og klippegrønt 05.05-29 01-05-2008
Harlekinmariehønen 05.05-35 01-05-2008
Udbredelse og skadebedømmelse af gråsnuder i juletræer og klippegrønt 05.05-03 01-04-2008
Gråsnuder - biologi og skadevirkning 05.05-01 01-03-2008
Ukrudtsbekæmpelse - Effekt på vækst og kvalitet 05.01-13 01-03-2008
Ukrudtsbekæmpelse med Roundup - er der miljøproblemer? 05.01-14 01-03-2008
Ædelgransortprik 05.06-16 01-02-2008
Bekæmpelse af agerpadderok i juletræer 05.01-12 01-12-2007
Forstyrret vinterhvile i nobilis og andre nåletræer 05.08-11 01-12-2007
Koglehalvmøl 05.05-27 01-11-2007
Bekæmpelse af koglehalvmøl 05.05-28 01-11-2007
Klima og frostskader i nobilis og nordmannsgran 05.08-10 01-10-2007
Algebelægninger på grannåle 05.19-04 01-09-2007
Bekæmpelse af algebelægninger på nordmannsgran og nobilis 05.19-05 01-09-2007
Ædelgran-gederamsrust - Biologi og værtsplanter 05.06-01 01-04-2007
Ædelgran-gederamsrust - Forudsigelse af angreb 05.06-12 01-04-2007
Forebyggelse af ædelgran-gederamsrust 05.06-15 01-04-2007
Phlebiopsis gigantea 05.06-51 01-03-2007
Urea 05.06-52 01-03-2007
Sådan indsamler du nåleprøver 05.09-40 01-02-2007
Nyttedyr og ædelgranlus på økologisk og konventionelt dyrkede juletræer 05.05-33 01-02-2007
Betydningen af læhegn for ædelgranlus og nyttedyr i nordmannsgran 05.05-34 01-02-2007
Placeret gødning - nytter det? 05.09-39 01-12-2006
Sprøjtesvovl kan medføre lugtgener 05.05-26 01-12-2006
Glyphosat produkter til anvendelse i juletræer 05.01-11 01-10-2006
Gødningsrespons for to provenienser 05.09-38 01-06-2006
Ulden ædelgranlus 05.05-24 01-06-2006
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: Balsam- og klippegran 05.05-25 01-06-2006
Skader på nordmannsgran nåle 05.05-23 01-02-2006
Angreb af Phytophthora-arter 05.06-14 01-02-2006
Symptomer på næringsstofmangel i nordmannsgran 05.09-37 01-12-2005
Næringsstofoptag og biomasseopbygning i NGR juletræer (1) 05.09-35 01-11-2005
Næringsstofoptag og biomasseopbygning i NGR juletræer (2) 05.09-36 01-11-2005
Frostfølsomhed i nordmannsgran I 05.08-08 01-08-2005
Frostfølsomhed i nordmannsgran II 05.08-09 01-08-2005
Robot til renholdelse af juletræskulturer 05.02-06 01-08-2005
AgriGro - Forsøg med virkning på mark- og skovjord 05.09-34 01-07-2005
Fåregræsning i pyntegrøntkulturer 05.03-02 01-07-2005
Sitkabladlus i gran 05.05-22 01-05-2005
Buksbom grentørre 05.06-13 01-05-2005
Organiske gødninger til nordmannsgran på skovjord I 05.09-31 01-02-2005
Organiske gødninger til nordmannsgran på skovjord II 05.09-32 01-02-2005
Organiske gødninger i nordmannsgran på skovjord III 05.09-33 01-02-2005
Effekter og skader ved pesticidbehandling og gødskning 05.00-03 01-12-2004
Marktryk og køreskader 05.00-04 01-12-2004
Dæktrykregulering 05.00-05 01-12-2004
Nyttedyr i juletræskulturen I 05.05-31 01-11-2004
Nyttedyr i juletræskulturen II 05.05-32 01-11-2004
Næringsstoffer og stofkredsløb: Ca 05.09-30 01-10-2004
Almindelig ædelgranlus 05.05-04 01-09-2004
Rødgran-stribesvamp 05.06-11 01-09-2004
Gødskning af nordmannsgran 05.09-05 01-08-2004
Behovsbestemt bekæmpelse af alm. ædelgranlus 05.05-21 01-05-2004
Sekventiel gødskning af nordmannsgranjuletræer 05.09-28 01-04-2004
Sekventiel gødskning af nordmannsgranjuletræer 05.09-29 01-04-2004
Galmider på juletræer 05.05-05 01-03-2004
Næringsstoffer og kredsløb: P 05.09-20 01-11-2003
Punktgødskning gennem en hel omdrift 05.09-27 01-11-2003
Ædelgran-nålefiltsvamp 05.06-10 01-11-2003
Arealgradueret renholdelse af juletræer 05.02-01 01-10-2003
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: Nobilis 05.06-09 01-10-2003
Nåletræsspindemide 05.05-02 01-09-2003
Fyrrens nåleskedegalmyg 05.05-20 01-08-2003
Næringsstoffer og stofkredsløb: S 05.09-26 01-05-2003
Vind- og slidskader i nordmannsgran 05.08-07 01-03-2003
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: Magnifica og shastagran 05.06-08 01-02-2003
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: Frasergran 05.05-16 01-11-2002
Gødskning og bladlus i nordmannsgran 05.09-25 01-09-2002
Røde nåle (CSNN) i nordmannsgran 05.08-06 01-09-2002
Næringsstoffer og stofkredsløb: Mg 05.09-24 01-08-2002
Nordmannsgrans reaktion på mange års behandling med Roundup 05.01-10 01-08-2002
Næringsstoffer og stofkredsløb; K 05.09-23 01-06-2002
Hulheder under nordmannsgranknopper 05.08-05 01-06-2002
Fyrrens knop- og grentørre 05.06-07 01-06-2002
Svinegylle til nordmannsgranjuletræer 05.09-02 01-05-2002
Frøhvepse i frøavlsbevoksninger 05.05-15 01-05-2002
Topskudsbeskyttelse i nordmannsgranjuletræer 05.07-03 01-05-2002
Mandbårne gødningsdoserer til fast gødning 05.09-01 01-03-2002
Gødskningsanbefalinger for nordmannsgranjuletræer 05.09-22 01-03-2002
Næringsstoffer i nobilisklippegrønt 05.09-21 01-12-2001
Algebekæmpelse 05.19-03 01-08-2001
Jern- og manganmangel i nordmannsgranjuletræer 05.09-19 01-08-2001
Gødskningens påvirkning af efterhøst kvaliteten i nordmannsgran 05.09-18 01-06-2001
Weymouthsfyrrens blærerust 05.06-06 01-06-2001
Fyrrens knækkesygerust 05.06-05 01-05-2001
Sibirisk ædelgranlus 05.05-14 01-04-2001
Stor nåletræsnudebille 05.05-12 01-03-2001
Stor nåletræsnudebille - Bekæmpelse 05.05-13 01-03-2001
Gødskningens indflydelse på udspringet hos nordmannsgranjuletræer 05.09-17 01-02-2001
Båndsprøjtning i nordmannsgranjuletræer I 05.01-08 01-12-2000
Båndsprøjtning i nordmannsgranjuletræer II 05.01-09 01-12-2000
Musegnav i pyntegrønt 05.07-01 01-12-2000
Rodfordærver 05.06-04 01-10-2000
Næringsstoffer og stofkredsløb: N kredsløb 05.09-15 01-08-2000
Næringsstoffer og stofkredsløb: N 05.09-16 01-08-2000
Nålefald i fyr - saltskader 05.08-04 01-08-2000
Bekæmpelse af mosegrise 05.07-02 01-07-2000
Fortsatte observationer i punktgødskningsforsøgene 05.09-13 01-06-2000
Næringsstoffer og stofkredsløb i juletræsbevoksninger 05.09-14 01-06-2000
Nålefald i fyr - fyrrenål-blærerust 05.06-03 01-04-2000
Flydende bladgødskning til NGRkulturer - en "kickstarter"? 05.09-11 01-02-2000
Vejledende pilotforsøg med N-koncentration i bladgødning 05.09-12 01-02-2000
Ædelgrannåleviklere 05.05-11 01-11-1999
Nålefald i fyr - fyrrens sprækkesvamp 05.06-02 01-11-1999
Knop- og skudskader i nordmannsgran 05.08-03 01-09-1999
Håndtering af næringsstofmangel i nordmannsgranbevoksninger 05.09-10 01-08-1999
Barypeithes pellucidus Boheman 05.05-09 01-06-1999
Barkøresnudebille 05.05-10 01-06-1999
Alternative bekæmpelsesmidler mod alm. ædelgranlus 05.05-07 01-04-1999
Bekæmpelse af galmider i juletræer 05.05-08 01-04-1999
Effekter af vejsaltning på nordmannsgranjuletræer 05.08-02 01-04-1999
Startgødskning af nordmannsgran juletræer på markjord 05.09-09 01-09-1998
Flydende farvegødskning af nordmannsgran juletræer 05.09-08 01-08-1998
Bekæmpelse af alm. ædelgranlus med pyrethroider 05.05-06 01-08-1998
Nåleanalyser 05.09-07 01-10-1997
Frostskader og punktgødskning 05.09-04 01-09-1996
Frostskader i nordmannsgran 05.08-01 01-09-1996
Punktgødskning af nordmannsgran-juletræer 05.09-03 01-08-1996
Sen forårsnattefrost 05.04-01 01-05-1994