Tema: IPM-vejledninger

Integrated Pest Management (IPM) er et koncept, som har fokus på bekæmpelse af ukrudt, insekter, svampe og andre skadegørere med mindst mulig brug af bekæmpelsesmidler uden at gå på kompromis med afgrødens kvalitet. Nedenstående vejledninger er udarbejdet med støtte fra Miljøstyrelsen for at udbrede kendskabet til denne miljøvenlige plantebeskyttelse.

Hanespore som ukrudt i juletræer
Hanespore kan være et generende græsukrudt i juletræer. I dette forsøg er der sket en bekæmpelse mellem to rækker nyplantede nordmannsgran, mens området til højre er den ubehandlede kontrol. Foto Jakob Sørensen