Dato: 01-08-2006 | Videnblad nr. 11.02-02 Emne: Personlige værnemidler

Anvendelse af beskyttelseshandsker

I produktionen af juletræer og klippegrønt anvendes bekæmpelsesmidler til bekæmpelse af uønsket vegetation og skadedyr. Bekæmpelsesmidler indeholder biologisk aktive stoffer og kan således være farlige for andre organismer, end dem man ønsker at bekæmpe. Bl.a. er sprøjteføreren eksponeret for bekæmpelsesmidlet og de stoffer, der indgår i handelsvaren. Det er derfor vigtigt, at sprøjteføreren bruger passende beskyttelsesudstyr.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 11.02-02
Forfatter: Niclas Scott Bentsen