Dato: 01-10-2002 | Videnblad nr. 08.02-07 Emne: Klipning opsamling

Afprøvning af stangsakse

FSL har i samarbejde med Skovskolen afprøvet et antal sakse med særligt fokus på deres egnethed til klipning af grønt. Saksene er velvilligt stillet til rådighed af Dansk Skovkontor og af Hedeselskabet. De priser der er opgivet i skemaerne er taget fra katalogerne fra Dansk Skovkontor og fra Hedeselskabet.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.02-07
Forfattere: Marianne Lyhne og Ebbe Bøllehuus