Dato: 01-02-2001 | Videnblad nr. 09.04-02 Emne: Lovgivning

Økologisk juletræsproduktion

Oversigt over regler

Formålet med denne oversigt, er at beskrive nogle af de økologiske regler, som er særligt vigtige i forbindelse med omlægning til økologisk juletræsproduktion. De økologiske regler for primærproduktion findes i Plantedirektoratets vejledning om økologisk produktion. Reglerne består af fire hovedområder: a) Generelle regler, b) Planteavl, c) Husdyrhold og d) Autorisation og kontrol. Herudover er der regler for f.eks markedsføring og eksport af økologiske produkter. Se vejledningen på www.pdir.dk/pdf/Vejled.oko.pdf.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.



Videnblad nr.: 09.04-02
Forfatter: Klaus Sall