Dato: 09-03-2022 | Videnblad nr. 07.03-08 Emne: Spildevand, slam og regnvand

Prøvetagning af filterjord ved vurdering af behov for udskiftning

Filterjord bruges i stigende grad til rensning af vejvand før nedsivning. For at filterjord kan fungere som rensemedie, er det afgørende, at jordens sorptionskapacitet ikke er opbrugt eller udgør en sundhedsmæssig risiko. LAR-anlæg med filterjord bør derfor analyseres regelmæssigt for at vurdere behov for udskiftning. Her giver vi nogle input til strategi for prøvetagning og udskiftning af forurenet filterjord.

For at læse mere skal du være abonnent.
Er du allerede abonnent, så log ind i boksen til højre.