Dato: 16-04-2019 | Videnblad nr. 08.02-09 Emne: Buske

Forslag til kvalitetsstandard for buske, bunddækkeplanter og klatreplanter

Et forslag til nye kvalitetsparametre for buske, bunddækkeplanter og klatreplanter skal efter planen føre til en mere præcis branchestandard, men kan allerede nu bruges som tjekliste.

En projektgruppe har i regi af PartnerLandskab udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for buske, bunddækkeplanter og klatreplanter. Forslaget er en præcisering inden for nogle af produktgrupperne i den gældende standard, der er udgivet af Danske Planteskoler i 2002. Se forslaget her og læs mere om baggrunden i Videnblad 08.02-08.

Buske

Buske er planter, der ofte er uden egentlig stamme.

Produktgrupper: Conifera, frugtbuske, prydbuske, surbundsplanter og hækplanter, der alle har hver deres kvalitetskrav. Hækplanter betegner en stor gruppe varer af løv- og nåleplanter, der enten er frøformerede eller stiklingeformerede. Vækstformen gør dem egnede til hække og hegn. Planterne leveres enten som barrodsplanter, klumpplanter eller containerpanter. De kan deles op i tre kategorier:

Hækkvalitet (H)

 • Én eller flere kraftige grene
 • Alder (barrodsplanter)
 • Højde (barrodsplanter)

Solitærbusk (Sol. busk)

Solitærbusk betegner en større busk, der kan bruges som solitærplante. Kvaliteten angives med buskens højde og forgrening. Solitærbuske leveres med klump eller i container på mindst 10 liter med minimum 4-5 flerårige, forgrenede grene. Sorteres efter højde:

100-125 cm
125-150 cm
150-175 cm
175-200 cm
200-250 cm
250-300 cm

Buske

 • Forgrening: Grene defineres som minimum 30 cm lange skud, der udgår fra de nederste 10 cm af stammen
 • Let busk (IL): 2-4 grene for en klump på ≤ 2 liter
 • Busk (I): 5 eller flere grene for en klump på ≥ 3,5 liter

Forgrening og vækstkraft er sortafhængig. Nogle arter er så tæt forgrenet (og lave), at det er praktisk svært at identificere hovedgrene. Det er desuden tvivlsomt, om det er et passende mål for kvaliteten. Her må man forlade sig på det nuværende system:

 • Let busk (IL): Minimum 2½ grene (½ = delvist udviklet gren) velafmodnede grene
 • Busk (I): 3 kraftige, velafmodnede grene (afhænger dog af arten)

Bunddækkeplanter

Bunddækkeplanter er lave eller fladtvoksende buske eller stauder, der er egnet til at dække jordoverflader. Kategorier:

Type

 • Fladtvoksende (højde 0,5-5 cm)
 • Opretvoksende (højde 5-20 cm)

Skudlængde

Måles fra rodhals til skudspids for 3 grene.

 • Størrelse < 30 cm
 • Størrelse 30-50 cm

Forgrening

Måles 3 cm fra basis.

 • 3-5 skud
 • > 5 skud

Pottestørrelse

 • < 1,5 liter
 • > 1,5 liter

Klatreplanter

Klatreplanter er alle stængelplanter, der har en overvejende opretvoksende vækst. Omfatter alle klatrende planter, uanset om det er hæfterodsklatrere, hæfteskiveklatrere, bladstilkklatrere, slyngtrådsklatrere eller stængelklatrere. Kategorier:

Skudlængde

Måles fra basis til skudspids.

 • < 60 cm halvfabrikata (< 2 liter potter)
 • 60-80 cm (> 2 liter potter)
 • 80-110 cm (≥ 5 liter potter)

Antal skud

Tælles op fra basis.

 • 1-4 grene (≤ 2 liter potter)
 • 5-10 grene (≥ 2 liter potter)
 • Over 10 grene (≥ 5 liter potter)

Klatreplanter som Clematis, Lonicera, Humulus, Akebia, Actinidia, Aristolochia, Celastrus, Hydrangea pet., Jasminum, Fallopia og Wisteria vil ofte have 1-5 grene, mens Hedera kan have 5 eller flere.

Forslag til modtagekontrol

Når planterne modtages, kontrolleres følgende:

Planter i hvile

 • at vævet under barken er i live ved forsigtigt at kradse i det med en kniv eller en negl. Det skal være friskt og grønt. Er vævet brunligt og virker barken indtørret, er planten ikke vital.
 • at knopperne – i særlig grad endeknopperne – er afmodnede og friske. Er knopperne indtørrede, er planten ikke vital.
 • at målene på planterne stemmer med det, der er bestilt.
 • at forgreningen er, som den skal være, og at planterne har den ønskede generelle fremtoning.

Planter i vækst

 • at blade og eventuelt blomster er jævnt fordelt på alle plantens grene.
 • at der er udspring fra alle endeknopper.

Barrodsplanter

 • at hovedroden går ret ned.
 • at forgreningen i de mindre rødder er jævnt fordelt både horisontalt og vertikalt.
 • at der er synlige finrødder.
 • at roden ikke er ensidig og skæv som en andefod. Der er dog enkelte arter, som altid har skæv rodhals.

Klumpplanter

 • at klumpen har en passende størrelse i forhold til plantens størrelse.
 • at planten er centreret i klumpens midte.
 • at planten har en fast klump, hvor lærredet ikke hænger som en pose under planten, når den løftes.
 • at planten står fast i klumpen, og at klumpen er fast.

Er der tvivl om klumpens kvalitet, kan man klippe nettet op og kontrollere, om både større og mindre rødder er jævnt fordelt i klumpen ved udvoksning efter en eventuel tidligere rodskæring.

Containerplanter

 • at potten er fyldt med vækstmedie.
 • at planten er centreret og står tilnærmelsesvis lodret.
 • at planten er ’pottegroet’. Vækstmediet skal være gennemvævet af rødder, så det ikke falder fra og friske rødder kommer til syne, når potten tages af.
 • at der ikke er rodsnøre, hvor de synlige rødder langs pottens inderside løber vandret rundt.
 • at der ikke er rodknæ, hvor større rødder går lodret ned langs pottens inderside. For enkelte planter eller mindre partier kan man på stedet klippe/snitte i rodklumpen for at fremme naturlig rodudvikling. For større partier er hverken rodsnøre eller rodknæ acceptabelt.

Videnblad nr.: 08.02-09
Forfattere: Jan Støvring, IGN og Julie Schou Christiansen, HortiAdvice

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt