Buske

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Plantekvalitet i buske, bunddækkeplanter og klatreplanter 08.02-08 16-04-2019
Forslag til kvalitetsstandard for buske, bunddækkeplanter og klatreplanter 08.02-09 16-04-2019
Nye arter kan afløse buksbom som gravstedshække 08.02-07 27-04-2012
Behov for alternativer til buksbom på kirkegårde 08.02-06 29-03-2012
Buksbom 08.02-05 01-06-2005