Træer

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato
Nøgling af lindetræer på kultivarniveau 08.01-24 25-03-2013
Elmetræernes overlevelse i landskabet 08.01-23 09-02-2010
Fremtidens klima stiller nye krav til bytræer 08.01-21 26-11-2009
Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer 08.01-22 26-11-2009
Klimaændringer vil påvirke planter og mennesker 08.01-20 26-11-2009
Små, blomstrende prydtræer - prydtræsamling i Bytræarboretet 08.01-19 25-05-2009
Kårede frøkilder til alléer og parkplantninger 08.01-18 01-12-2003
Kårede bevoksninger til værn- og læplantning 08.01-16 01-10-2003
Oversigt over kårede bevoksninger til værn- og læplantning 08.01-17 01-10-2003
Flerrækkede læhegn i Danmark - fra før til nu 08.01-13 01-03-2002
Vækst af vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 08.01-14 01-03-2002
Samspil mellem vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn 08.01-15 01-03-2002
Planteforbruget i Danmark - fokus på bynære område 08.01-12 01-02-2002
Mange gode egeprovenienser til landskabsbrug 08.01-11 01-08-2001
Artsrenhed hos vigtige frøkilder af eg til landskabsformål 08.01-10 01-04-1998
Acer pseudoplatanus, L., Ahorn 08.01-05 01-11-1996
Acer platanoides, L., Spidsløn 08.01-06 01-11-1996
Sorter af Acer platanoides, Spidsløn 08.01-07 01-11-1996
Tilia cordata, L., Småbladet lind 08.01-08 01-11-1996
Tilia platyphyllos, Scop., Storbladet lind 08.01-09 01-11-1996