Dato: 01-05-2005 | Videnblad nr. 08.00-05 Emne: Generelt

Blomstring og frugtsætning - erfaringer fra Arboretet i Hørsholm

Arboretet i Hørsholm har en omfattende samling af vedplanter af kendt herkomst. Samlingen tjener bl.a. det formål, at man kan studere, hvordan indførte planter fra andre dele af verdenen trives i det danske klima. Information om planternes potentiale for kønnet formering kan give et billede af tilpasningen til det danske klima, og kan dermed være udslagsgivende for fremtidens plantevalg.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.00-05
Forfattere: Birgitte Jacobsen, Jerry W. Leverenz og Kathrine Hauberg Nielsen