Dato: 01-03-2008 | Videnblad nr. 08.00-07 Emne: Generelt

Plantning for vildtet

Skov & Landskab har i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen lavet en række beskrivelser af vildtvenlige træ- og buskarter. Artsbekrivelserne er rettet mod brugere af tilskudsordningen »Plant for Vildtet«, men kan i ligeså høj grad bruges af alle andre, som ønsker oplysninger om arternes udseende og vækstvilkår i forbindelse med anlæg og plantning i såvel byerne som det åbne land.

Almindelig syren hører også til blandt de planter Skov- og Naturstyrelsen anbefaler i landskabsplantninger. Foto: Jan Svejgaard Jensen

Almindelig syren hører også til blandt de planter Skov- og Naturstyrelsen anbefaler i landskabsplantninger. Foto: Jan Svejgaard Jensen

De beskrevne arter er tilskudsberettigede arter i Skov- og Naturstyrelsens »Plant for Vildtet«-ordning og indgår som en del af et 10-årig program, der hedder »Fremavl af danske træer og buske til landskabsbrug« – Buskprogrammet. Skov- og Naturstyrelsen og Skov & Landskab står for programmet, der er støttet med bl.a. jagttegnsmidler. Programmet går ud på at få et mere bredt dansk genetisk frømateriale, som kan bruges til læhegn og vildtplantning.

Hver art er beskrevet på to sider med billeder og oplysninger om udbredelse, udseende og karakteristika, voksested og oplysninger om artens anvendelse i landskabsplantninger og i hvor høj grad arten er til særlig gavn for vildt og småfugle. For hver art er der også listet de tilgængelige og anbefalede danske frøkilder på markedet. Beskrivelserne er primært skrevet for folk, der skal lave beplantning for vildtet. Det er f.eks. brugere af tilskudsordningen: »Plant for Vildtet«, men de kan også bruges af andre, som ønsker oplysninger om arternes udseende, egenskaber og vækstvilkår, når de skal lave anlæg og plantning, både i byerne og i det åbne land. I alt er 39 træ- og buskarter beskrevet, hvilket inkluderer samtlige tilskudsberettigede arter i »Plant for Vildtet«-ordningen.

Før arbejdet i Buskprogrammet havde man kun viden om de store danske træarter. Nu forskes der i flere danske træer og buske, så man bedre forstår, hvordan de er tilpasset til de danske forhold. Den indsamlede viden kan bl.a. bruges til at få lavet en god dansk genpujle med frø, der passer til forholdene i Danmark, så man ikke behøver at importere frø fra udlandet.

Hver af de anbefalede og tilskudsberettigede arter er beskrevet på to sider med billeder og oplysninger om udbredelse, udseende og karakteristika, samt oplysninger om de anbefalede danske frøkilder, der findes på markedet.

Hver af de anbefalede og tilskudsberettigede arter er beskrevet på to sider med billeder og oplysninger om udbredelse, udseende og karakteristika, samt oplysninger om de anbefalede danske frøkilder, der findes på markedet.Videnblad nr.: 08.00-07
Forfatter: Karen Sejr

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt