Dato: 01-11-2006 | Videnblad nr. 08.03-01 Emne: Slyng- og klatreplanter

Facadebeplantning - generelt

Facadeplanter er fællesbetegnelsen for alle klatrende, slyngende og rankede planter, som kan finde anvendelse i forbindelse med bygninger. Planterne opdeles efter deres forskellige måder at komme i vejret på.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.03-01
Forfatter: John Norrie

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt