Dato: 01-11-1996 | Videnblad nr. 08.01-06 Emne: Træer

Acer platanoides, L., Spidsløn

Spidsløn er et robust træ, der også tåler bymiljø. Beskrivelse af arten, vækstvilkår, anvendelse og frøkilder.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.01-06
Forfatter: John Norrie