Dato: 01-11-1996 | Videnblad nr. 08.01-07 Emne: Træer

Sorter af Acer platanoides, Spidsløn

Spidsløn er et hurtigtvoksende træ, der kan blive op til 30 m højt. Træet er skyggetålende og tæler byens varme og forurende klima.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.01-07
Forfatter: John Norrie