Dato: 01-11-1996 | Videnblad nr. 08.01-09 Emne: Træer

Tilia platyphyllos, Scop., Storbladet lind

Beskrivelse af arten, vækstvilkår, anvendelse, sorter og frøkilder.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.01-09
Forfatter: John Norrie