Dato: 01-04-1998 | Videnblad nr. 08.01-10 Emne: Træer

Artsrenhed hos vigtige frøkilder af eg til landskabsformål

Det er vigtigt, at de meget brugte frøkilder af vintereg lever op til kravene om artsrenhed. En aktuel undersøgelse viser, at 'Hald ege' består af 80-85% vintereg, og at egene er forholdsvis ensartede i Hald-området. For de norske frøkilder er det vigtigt med en præcis stedsangivelse, da renheden varierer.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.01-10
Forfatter: Jan Svejgaard Jensen