Dato: 01-02-2002 | Videnblad nr. 08.01-12 Emne: Træer

Planteforbruget i Danmark - fokus på bynære område

En spørgeskemaundersøgelse blandt professionelle forbrugere af træer og buske i byen har vist at der er stort behov for et forbedret plantemateriale som er egnet til både vejplantninger og beplantninger i parker og bynære skovområder. Desuden afsløres det at information om plantematerialet til brugerne kan gøres mere enkel og direkte. I samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks JordbrugsForskning har Skov & Landskab (FSL) iværksat initiativer med henblik på at frembringe bedre frøkilder til specielt parker og bynære skovområder med stor rekreativ værdi.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.01-12
Forfattere: Jan Svejgaard Jensen og Ditte C. Olrik