Dato: 01-03-2002 | Videnblad nr. 08.01-15 Emne: Træer

Samspil mellem vedplanter i 6-rækkede forsøgshegn

I 1995/96 anlagde Skov & Landskab (FSL) omfattende forsøgsplantninger af 6-rækkede hegn. Dette blev gjort i forsøget på at opnå systematisk viden om vedplantearternes vækst og trivsel i flerrækkede hegn.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.01-15
Forfatter: Ditte C. Olrik