Dato: 01-10-2003 | Videnblad nr. 08.01-16 Emne: Træer

Kårede bevoksninger til værn- og læplantning

Et nyt EF-direktiv bestemmer, at formeringsmateriale af i alt 35 træarter, der bl.a. bruges til læplantninger, kun må sælges, hvis det stammer fra kårede bevoksninger eller frøplantager. Det vil på sigt øge plantekvaliteten.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.01-16
Forfatter: Bruno Bilde Jørgensen