Dato: 25-05-2009 | Videnblad nr. 08.01-19 Emne: Træer

Små, blomstrende prydtræer - prydtræsamling i Bytræarboretet

En større samling af prydtræer er i vinteren 2008-2009 etableret i tilknytning til Bytræarboretets eksisterende samling for at sætte mere fokus på de små, blomstrende prydtræer. Samlingen viser det relevante handelssortiment, der kan anvendes i det hel- og halvoffentlige rum, som torve, pladser, parker, boligområder, kirkegårde mm.

Da Bytræarboretet blev etableret i 2001, var det med fokus på de store træer, der typisk anvendes til systemplantninger, rækker og alléer. Der blev derfor plantet 3-6 stk. af hver for at kunne give indtryk af disse træer. Efterhånden er denne samling udvidet til knap 100 arter og sorter. Samtidig blev der etableret en mindre samling af små, blomstrende prydtræer inden for slægterne Crataegus, Malus, Prunus og Sorbus på i alt ca. 25 sorter.

Samlingen af 67 mindre, blomstrende prydtræer er plantet i vinteren 2008-2009 i stør­relse 10-12 cm stammeomfang. Foto: Palle Kristoffersen
Samlingen af 67 mindre, blomstrende prydtræer er plantet i vinteren 2008-2009 i stør­relse 10-12 cm stammeomfang. Foto: Palle Kristoffersen

For at give den professionelle grønne sektor mulighed for at få mere fokus på de blomstrende prydtræer besluttede Dansk Planteskoleejerforening i efteråret 2008 at få etableret en større samling af prydtræer i tilknytning til Bytræarboretets eksisterende samling.

Formålet med samlingen er at vise det mest relevante handelssortiment af mindre blomstrende prydtræer, der kan anvendes i det hel- og halvoffentlige rum, som torve, pladser, parker, boligområder, kirkegårde mm. Naturligvis kan de også anvendes i private haver. Der er ikke medtaget sorter, der alene retter sig mod anvendelse i private haver.

Prunus padus, Almindelig hæg plantet i Bytræarboretet i 2001. Foto: Palle Kristoffersen

Prunus padus, Almindelig hæg plantet i Bytræarboretet i 2001. Foto: Palle Kristoffersen

Samlingen skal vise træer, der via målrettet beskæring er tilpasset deres funktion og placering i det hel- og halvoffentlige rum. Dette stiller sædvanligvis krav til et fritrumsprofil og frihøjde, hvorfor træerne udvikles med gennemgående stamme, der så vidt muligt muliggør yderligere opstamning til typisk 2,5 m. Det tilstræbes, at der på intet tidspunkt er stammet højere op end halvdelen af træets højde.

Samlingen skal over tid kunne illustrere de forskellige arter og sorters væktsform, vækstkraft, blomstring og frugtsætning. Faktorer der har stor betydning for træernes anvendelse, men også faktorer der traditionelt ikke har været dokumenteret efter, at træerne er flyttet fra planteskolen.

Samlingen

Samlingen består af 67 udvalgte sorter inden for slægterne Betula (6 sorter), Crataegus (12 sorter), Malus (18 sorter), Prunus (13 sorter), Sorbus (14 sorter) og med enkelte træer inden for Amelanchier, Parrotia og Pyruser med en blanding af gamle velafprøvede sorter og nye lovende sorter. Alle relevante Dafo® sorter er medtaget i samlingen.

Planteliste

Amelanchier arborea ´Robin Hill´

 

Betula albosinensis ´Fascination´

Betula pendula ´Bøghs´

Betula pendula ´Dalecarlica´

Betula pendula ´Penla´ Dafo®

Betula nigra ´Heritage´

Betula utilis

 

Crataegus douglasii

Crataegus intricata

Crataegus crus-galli

Crataegus laevigata ´Hugin´ Dafo®

Crataegus laevigata ´Mutabilis Ravnholt´ Dafo®

Crataegus laevigata ´Paul´s Scarlet
Hamlet´ Dafo®

Crataegus laevigata ´Plena´

Crataegus lavallei

Crataegus monogyna

Crataegus monogyna ´PKP Select´

Crataegus orientalis

Crataegus x persimilis ´Splendens´

 

Malus baccata ´Akso´ Dafo®

Malus floribunda

Malus hybr. ´Braendkjaer´ Dafo®

Malus hybr. ´Butterball´

Malus hybr. ´Dir. Moerland´

Malus hybr. ´Evereste´

Malus hybr. ´Gorgeous´ Dafo®

Malus hybr. ´Hyslop´

Malus hybr. ´Mokum´

Malus hybr. ´Red Sentinel´

Malus hybr. ´Rudolph´

Malus baccata ´Street Parade´

Malus toringo (Syn. Sieboldii)
´Brouwers Beauty´

Malus toringo (Syn. Sieboldii) ´Freja´

Malus toringo (Syn. Sieboldii) ´Hesse´

Malus toringo (Syn. Sieboldii) ´Scarlett´

Malus toringoides ´Mandarin´

Malus sylvestris ´Masyl´ Dafo®

 

Parrotia persica

 

Prunus x eminiens ´Umbraculifera´
(Syn. Fruticosa ´Globosa´)

Prunus x hilliere ´Spire´

Prunus maackii ´Amber Shade´

Prunus padus

Prunus padus ´Albertii´

Prunus padus ´Select´

Prunus padus ´Watereri´

Prunus serrulata ´Amanogawa´

Prunus serrulata ´Kanzan´

Prunus subhirtella ´Accolade´

Prunus x subhirtella ´Autumnalis´

Prunus umineko

Prunus serrula

 

Pyrus nivalis

 

Sorbus alnifolia ´Frida´

Sorbus americana

Sorbus aria ´Magnifica´

Sorbus aucuparia

Sorbus aucuparia ´Fastigiata´

Sorbus aucuparia ´Sheerwater Seedling´

Sorbus aucuparia ´Xanthocarpa´

Sorbus commixta

Sorbus commixta ´Dodong´

Sorbus incana

Sorbus intermedia ´Anisse Kirke´

Sorbus intermedia ´Brouwers´

Sorbus latifolia ´Atro´

Sorbus x thuringiaca ´Fastigiata´

 Organisering

Samlingen er etableret på et 3.000 m2 stort areal stillet til rådighed af forskerparken SCION-DTU i Hørsholm i umiddelbar tilknytning til den oprindelige samling af bytræer. Arealet var indtil december 2008 tæt bevokset med skov- og kratbevoksning. Den blev nedknust forud for plantning, der afsluttedes i januar 2009. Hele rydningen, planter og plantning blev finansieret af DPF: dels af træplanteskolerne og dels vis GAU midler.

Skov & Landskab – Københavns Universitet har ansvaret for samlingens udvikling, i form af beskæring, måling og formidling af resultater.

Målinger og registreringer

For at kunne følge og sammenligne træernes vækst måles årligt deres stammeomfang i 1 m’s højde, totalhøjde og kronebredde. Herudfra kan årlige vækstrater beregnes.

Det er planlagt, at træernes blomstring, udspring og løvfald skal registreres fra 2010, hvor det formodes, at træerne er helt etableret efter omplantning.

Bytræarboretets følgegruppe drøfter træernes fremtidige drift og udvikling. Foto: Palle Kristoffersen
Bytræarboretets følgegruppe drøfter træernes fremtidige drift og udvikling. Foto: Palle Kristoffersen

 

 
Videnblad nr.: 08.01-19
Forfatter: Palle Kristoffersen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt