Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Planlægning og Friluftsliv.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller 'Nummer'.
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Menneskelige forstyrrelsers effekt på musvitters ynglesucces i levende hegn 06.01-42 januar 2009
Hvordan finder vi vej rundt i naturen? 06.01-36 december 2008
Færdsel uden for veje og stier 06.01-37 december 2008
Holdning til adgangsregulering (1) 06.01-38 december 2008
Oplevelse af forstyrrelse (2) 06.01-35 oktober 2008
Friluftslivets effekter på naturen 06.01-30 september 2008
Friluftslivets effekter på naturen 06.01-31 september 2008
Få information på mobilen i naturen 06.01-32 september 2008
Dyre- og fugleiagttagelser (1) 06.01-33 september 2008
Fire paradigmer for landdistrikternes udvikling 04.02-29 august 2008
Lokale udviklingsplaner 04.02-30 august 2008
Oplevelse af forstyrrelse (1) 06.01-34 august 2008
Indeksering af landbrugsbedrifters påvirkning af miljøet I 04.02-27 juni 2008
Indeksering af landbrugsbedrifters påvirkning af miljøet II 04.02-28 juni 2008
Borgerinddragelse i den rekreative planlægning I 08.01-13 juni 2008
Borgerinddragelse i den rekreative planlægning II 08.01-14 juni 2008
Nye produkter fra skovene 06.01-26 maj 2008
Nye produkter fra skovene 06.01-27 maj 2008
Nye produkter fra skovene 06.01-28 maj 2008
Nye produkter fra skovene 06.01-29 maj 2008
Bevaringsstrategier for et anderledes byrum 03.00-09 april 2008
Kulturmiljø: Mere end bygninger 03.00-10 april 2008
Miljøvenlige Jordbrugs­ordnin­ger, netværk og koordination 04.02-26 marts 2008
Hvordan støttes udvikling af funktionelle urbane regioner i Norden? 05.02-06 marts 2008
Bevaring i nyt perspektiv 03.00-08 februar 2008
Playscapes 03.03-16 februar 2008
Landbrug i bynære områder 04.01-01 december 2007
Byudvikling og bynære landbrugsområder 04.01-02 december 2007
Urbane landskaber og landskabsurbanisme 03.00-07 november 2007
Landdistriktsudvikling 04.02-24 oktober 2007