Redskaber i planlægningen

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Digitale sandkasser giver mulighed for 3D skitsering af landskaber 09.01-08 07-10-2022
Værdifuld værdisætning af træer 09.05-03 04-10-2017
Landskabsurbanismens Dogmer 09.19-02 20-06-2014
Landskabsurbanismens historie 09.19-03 20-06-2014
Genstridige konflikter 09.00-14 30-04-2014
Nyt perspektiv - løs op for konflikten ved at omformulere den 09.00.15 30-04-2014
Analyseværktøjet Stjernediagrammet 09.00-12 17-10-2013
Konflikters dynamik 09.00-13 17-10-2013
Parter og interesser - interessentanalyse I 09.00-10 06-05-2013
Indflydelseskortlægning - interessentanalyse II 09.00-11 06-05-2013
Fælles problemløsning - beslutningsdiamanten 09.00-07 22-02-2013
Gør godt samarbejde bedre 09.00-08 22-02-2013
Konstruktiv forhandling 09.00-09 22-02-2013
At tage bestik af situationen 09.00-05 15-01-2013
Konfliktstrategier 09.00-06 15-01-2013
Håndtering af konflikter i forbindelse med friluftsliv og planlægning 09.00-04 17-12-2012
Identifikation af social kapital 09.04-27 14-12-2011
Interviews og mental maps 09.04-26 21-11-2011
Innovativ plankultur 09.00-03 20-09-2011
Samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor 09.00-02 14-06-2011
Felt- og processkema for landskabskaraktermetoden 09.04-24 14-12-2010
Tips til arbejdet med landskabskaraktermetoden 09.04-25 14-12-2010
Landskabskaraktermetoden og kommunerne 09.04-22 04-11-2010
Tværkommunalt samarbejde om landskabskaraktermetoden 09.04-23 04-11-2010
Guide til afgrænsning af landskabskarakterområder 09.04-21 04-10-2010
Landskabskarakterkortlægning i praksis I 09.04-19 31-05-2010
Landskabskarakterkortlægning i praksis II 09.04-20 01-05-2010
Kortlægning af landskabskarakteren ved Præstø Fjord 09.04-17 11-02-2010
Kortlægning af naturkvalitet ved Præstø Fjord 09.04-18 11-02-2010
Kortlægning af oplevelsesværdier ved Viborg og Møldrup 09.04-14 09-06-2009
Kortlægning af oplevelsesværdier i Ringsted Kommune 09.04-16 09-06-2009
Kortlægning af landskabskarakterer ved Viborg og Møldrup 09.04-15 09-06-2009
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (1) 09.04-11 01-08-2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (2) 09.04-12 01-08-2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (3) 09.04-13 01-08-2007
Rekreativ kortlægning i kommunerne 09.04-09 01-05-2007
Borgerinddragelse og rekreativ planlægning 09.04-10 01-05-2007
Vigtig viden om vandløb fastholdes 09.05-02 01-10-2006
Hvor langt bor folk fra hinanden? 09.01-07 01-08-2006
Carlsbergs landskab 09.19-01 01-08-2006
Ressourcer på internettet 09.00-01 01-06-2005
Intelligent terrænmodellering 09.02-03 01-06-2005
Oplevelsesværdier og det grønne håndtryk 09.04-08 01-06-2005
Landskabskarakterkortlægning II 09.04-07 01-01-2005
Adfærdsundersøgelser 09.01-06 01-11-2004
Landskabskarakterkortlægning I 09.04-06 01-05-2004
Naturplaner 09.05-01 01-11-2003
En metode til bestemmelse af landskabskarakter i Danmark 09.04-05 01-05-2003
Anvendelse af historiske kort i landskabsanalysen 09.04-04 01-09-2002
GIS-baserede indikatorer for rekreativ tilgængelighed 09.01-05 01-08-2002
Landskabsvurdering i Holland 09.04-03 01-06-2002
Landskabsevaluering i England 09.04-01 01-04-2002
Landskabsevaluering og landskabsplanlægning i Tyskland 09.04-02 01-04-2002
Kortlægning af overordnet arealanvendelse i danske byer 09.01-04 01-07-2001
GIS-analyser kan anskueliggøre større trafikanlægs barriereeffekt 09.01-03 01-10-2000
GIS og internet-baseret GIS i amter og kommuner 09.01-01 01-08-2000
Forventninger til internet-baseret GIS i amter og kommuner 09.01-02 01-08-2000
Visualiseringssystemer på WWW: On-line webcams 09.02-02 01-03-2000
Visualiseringssystemer på WWW: VRML 09.02-01 01-12-1999