Redskaber i planlægningen

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Film som analyse-, dialog- og kommunikationsredskab – eksempel fra Gudenåen 09.02-04 14-07-2023
Digitale sandkasser giver mulighed for 3D skitsering af landskaber 09.01-08 07-10-2022
Værdifuld værdisætning af træer 09.05-03 04-10-2017
Landskabsurbanismens Dogmer 09.19-02 20-06-2014
Landskabsurbanismens historie 09.19-03 20-06-2014
Nyt perspektiv - løs op for konflikten ved at omformulere den 09.00.15 30-04-2014
Genstridige konflikter 09.00-14 30-04-2014
Analyseværktøjet Stjernediagrammet 09.00-12 17-10-2013
Konflikters dynamik 09.00-13 17-10-2013
Parter og interesser - interessentanalyse I 09.00-10 06-05-2013
Indflydelseskortlægning - interessentanalyse II 09.00-11 06-05-2013
Fælles problemløsning - beslutningsdiamanten 09.00-07 22-02-2013
Gør godt samarbejde bedre 09.00-08 22-02-2013
Konstruktiv forhandling 09.00-09 22-02-2013
At tage bestik af situationen 09.00-05 15-01-2013
Konfliktstrategier 09.00-06 15-01-2013
Håndtering af konflikter i forbindelse med friluftsliv og planlægning 09.00-04 17-12-2012
Identifikation af social kapital 09.04-27 14-12-2011
Interviews og mental maps 09.04-26 21-11-2011
Innovativ plankultur 09.00-03 20-09-2011
Samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor 09.00-02 14-06-2011
Felt- og processkema for landskabskaraktermetoden 09.04-24 14-12-2010
Tips til arbejdet med landskabskaraktermetoden 09.04-25 14-12-2010
Landskabskaraktermetoden og kommunerne 09.04-22 04-11-2010
Tværkommunalt samarbejde om landskabskaraktermetoden 09.04-23 04-11-2010
Guide til afgrænsning af landskabskarakterområder 09.04-21 04-10-2010
Landskabskarakterkortlægning i praksis I 09.04-19 31-05-2010
Landskabskarakterkortlægning i praksis II 09.04-20 01-05-2010
Kortlægning af landskabskarakteren ved Præstø Fjord 09.04-17 11-02-2010
Kortlægning af naturkvalitet ved Præstø Fjord 09.04-18 11-02-2010
Kortlægning af oplevelsesværdier ved Viborg og Møldrup 09.04-14 09-06-2009
Kortlægning af landskabskarakterer ved Viborg og Møldrup 09.04-15 09-06-2009
Kortlægning af oplevelsesværdier i Ringsted Kommune 09.04-16 09-06-2009
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (1) 09.04-11 01-08-2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (2) 09.04-12 01-08-2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (3) 09.04-13 01-08-2007
Rekreativ kortlægning i kommunerne 09.04-09 01-05-2007
Borgerinddragelse og rekreativ planlægning 09.04-10 01-05-2007
Vigtig viden om vandløb fastholdes 09.05-02 01-10-2006
Carlsbergs landskab 09.19-01 01-08-2006
Hvor langt bor folk fra hinanden? 09.01-07 01-08-2006
Ressourcer på internettet 09.00-01 01-06-2005
Oplevelsesværdier og det grønne håndtryk 09.04-08 01-06-2005
Intelligent terrænmodellering 09.02-03 01-06-2005
Landskabskarakterkortlægning II 09.04-07 01-01-2005
Adfærdsundersøgelser 09.01-06 01-11-2004
Landskabskarakterkortlægning I 09.04-06 01-05-2004
Naturplaner 09.05-01 01-11-2003
En metode til bestemmelse af landskabskarakter i Danmark 09.04-05 01-05-2003
Anvendelse af historiske kort i landskabsanalysen 09.04-04 01-09-2002
GIS-baserede indikatorer for rekreativ tilgængelighed 09.01-05 01-08-2002
Landskabsvurdering i Holland 09.04-03 01-06-2002
Landskabsevaluering i England 09.04-01 01-04-2002
Landskabsevaluering og landskabsplanlægning i Tyskland 09.04-02 01-04-2002
Kortlægning af overordnet arealanvendelse i danske byer 09.01-04 01-07-2001
GIS-analyser kan anskueliggøre større trafikanlægs barriereeffekt 09.01-03 01-10-2000
GIS og internet-baseret GIS i amter og kommuner 09.01-01 01-08-2000
Forventninger til internet-baseret GIS i amter og kommuner 09.01-02 01-08-2000
Visualiseringssystemer på WWW: On-line webcams 09.02-02 01-03-2000
Visualiseringssystemer på WWW: VRML 09.02-01 01-12-1999