Det åbne land

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Erfaringer fra et årti med fokus på multifunktionel jordfordeling 04.02-62 19-04-2023
Tilbageføring er en del af klimatilpasningen 04.02-61 03-03-2023
Købmanden som landsbyens omdrejningspunkt 04.02-60 15-12-2022
Rammesætning af kystplanlægningen 04.02-59 14-12-2022
Traditionel kystbeskyttelse har sine begrænsninger 04.02-57 26-10-2022
Sædskifter som virkemiddel i den målrettede regulering af kvælstof 04.02-58 26-10-2022
Stigende havvand kræver langsigtet planlægning 04.02-56 19-09-2022
Landmænds syn på forbedringer af ordningen til pleje af græs- og naturarealer 04.02-55 17-05-2022
Vandforbrugeres holdninger til beskyttelse af drikkevandet 04.02-54 12-05-2021
Ny model understøtter arbejdet med lokal udviklingskapacitet i landsbyer 04.02-52 17-08-2020
Lokal udviklingskapacitet kræver også finjustering af politik og planlægning 04.02-53 17-08-2020
Levedygtige landsbyer 2.0 – den manglende brik 04.02-51 10-06-2020
Nye skove kan gøres attraktive for friluftsliv fra starten 04.03-17 27-04-2020
Yderområder som attraktive levesteder for tilflyttere 04.02-50 12-12-2019
Behov for differentieret tilgang til kystbeskyttelsen 04.02-49 09-08-2019
Landsbyer vil selv skabe udvikling 04.02-48 21-06-2019
Fremtidsperspektiver for de intensive produktionslandskaber 04.02-47 16-04-2019
Strategisk udvikling af det stedbundne har lang effekt 04.02-46 21-01-2019
Megamarker reducerer variationen i landskabet 04.01-07 02-11-2018
Markvejenes rekreative funktion 04.01-06 17-01-2017
Markstørrelsens udvikling i perioden 1954 til 2015 04.01-05 20-10-2016
Ekstensive hesteracer i naturplejen 04.02.45 15-02-2016
Danmarks første geopark: Geopark Odsherred 04.01-04 29-08-2015
Skovlovens bestemmelser om naturbeskyttelse 04.03.16 18-11-2014
Skovrejsning - regler og tilskud 04.03.15 18-11-2014
Landskabsdiskurser i kommuneplanlægningen 04.02-44 11-09-2014
Er vi bange for ulven 04.00-12 20-08-2014
Nyt entreprenørskab påkrævet i yderområder 04.02-42 11-03-2014
Lokal strategisk kapacitet 04.02-43 11-03-2014
Det multifunktionelle jordbrug 04.02-41 10-12-2013
Kolindsund: ny natur 04.01-03 29-08-2013
Når lokale projekter fører til udvikling 04.02-40 17-12-2012
Nyt brug af land - integrerende iværksætteri 04.02-39 08-06-2012
Social Farming - Green Care 04.02-38 02-03-2012
DIAPLAN - nye metoder til planlægning i det åbne land 04.02-36 14-12-2011
DIAPLAN - fire projekter 04.02-37 12-12-2011
Støtte til pleje af græsarealer. Hvad kan vi lære af England? 04.02-35 25-08-2011
Landmænds oplevelse af krav om etablering af vådområder 04.02-34 10-05-2011
Kvindelige iværksættere i landdistrikter 04.02-33 07-03-2011
Støtte til pleje af græsarealer - hvad kan vi lære af Sverige 04.02-32 14-12-2010
Spirende erhverv i landdistrikter 04.02-31 04-10-2010
Fire paradigmer for landdistrikternes udvikling 04.02-29 01-08-2008
Lokale udviklingsplaner 04.02-30 01-08-2008
Indeksering af landbrugsbedrifters påvirkning af miljøet I 04.02-27 01-06-2008
Indeksering af landbrugsbedrifters påvirkning af miljøet II 04.02-28 01-06-2008
Miljøvenlige Jordbrugs­ordnin­ger, netværk og koordination 04.02-26 01-03-2008
Landbrug i bynære områder 04.01-01 01-12-2007
Byudvikling og bynære landbrugsområder 04.01-02 01-12-2007
Landdistriktsudvikling 04.02-24 01-10-2007
Læsø 04.02-25 01-10-2007
Krydsoverensstemmelse og landmandens miljøadfærd 04.02-23 01-06-2007
Kulturmiljøet i landvindingens landskaber I 04.02-21 01-09-2006
Kulturmiljøet i landvindingens landskaber II 04.02-22 01-09-2006
Naturforvaltning i bynære landbrugsområder 04.02-20 01-01-2006
Martin Seels naturæstetik 04.00-11 01-11-2005
Hedens værdi for befolkningen 04.00-10 01-10-2005
Landskabspræferencer og landskabsmaleri 04.00-09 01-05-2005
Indikatorer for natur- og landskabstilstand 04.02-19 01-04-2005
Naturnær skovdrift vil forøge skovens rekreative værdier 04.03-14 01-03-2005
Grundlaget for landbrugsplanlægningen I 04.02-18 01-02-2005
Bynær skovrejsning, skatter og kommunale budgetter 04.03-13 01-10-2004
Økologisk jordbrug, æstetik og naturkvalitet 04.00-08 01-09-2004
Cross-compliance 04.02-17 01-09-2004
Hvem står bag ændringer i landbrugslandskabet? 04.02-16 01-05-2004
Natur & miljø - Dansk landbrug i et europæisk perspektiv 04.02-15 01-04-2004
Regionale landbrugsstrategier - idéer til indhold og proces 04.02-14 01-02-2004
Kvaliteter ved bynær skov 04.03-12 01-02-2004
Hvad mener landmænd om drikkevandsbeskyttelse? 04.02-13 01-08-2003
Private skovejere i Danmark 04.03-10 01-06-2003
Hvad er vigtigt ved at eje skov? 04.03-11 01-06-2003
Prioritering af naturen 04.00-05 01-05-2003
Information om natur og tillid til naturpolitiske aktører 04.00-06 01-05-2003
Indflydelse på beslutningsprocesser om naturforhold 04.00-07 01-05-2003
Jordbrugsparceller 04.02-12 01-05-2003
Hvordan ser vi landskabet? 04.00-04 01-04-2003
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 04.03-09 01-04-2003
Om at sanse naturen 04.00-02 01-03-2003
At tale om smukke landskaber 04.00-03 01-03-2003
Landbrug og landskab 04.02-10 01-02-2003
Grundvandsbeskyttelse i kombination med rekreative interesser 04.02-11 01-02-2003
Dialog med fritidslandmændene om skovrejsning 04.03-08 01-10-2002
Hollandske »omstruktureringsplaner « for det åbne land 04.02-09 01-09-2002
Skov - en eftertragtet nabo 04.03-07 01-09-2002
Jordbrugets støtteordninger og planlægningen 04.02-08 01-06-2002
Kommunerne planter skov til friluftsliv 04.03-06 01-04-2002
Rådgivning i det åbne land 04.02-05 01-11-2001
Forhistoriske kulturinteresser i landskabsplanlægningen 04.02-06 01-11-2001
Nyt planværktøj til vurdering af landbrugets arealanvendelse 04.02-07 01-11-2001
Befolkningen vil gerne have mere skov 04.03-04 01-03-2001
Befolkningens syn på ændret anvendelse af landbrugsarealer 04.03-05 01-03-2001
Landbrugsloven og miljøet 04.02-04 01-12-2000
Skovrejsning: Er der sammenhæng mellem tilskud og tilplantning? 04.03-02 01-12-2000
Lokale aktørers holdninger til skov og udvikling i landdistrikter 04.03-03 01-11-2000
Planlægning for kulturmiljø kræver nye metoder 04.02-03 01-10-2000
Landzoneadministrationen og den kommunale byggesagsbehandling 04.02-01 01-05-2000
Regulering af landbrugets harmoniforhold m.v. 04.02-02 01-05-2000
Hvem planter skov - og hvorfor? 04.03-01 01-03-2000
Arealanvendelse i Danmark nu og i fremtiden 04.00-01 01-11-1999