Det åbne land – Københavns Universitet

Det åbne land

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Megamarker reducerer variationen i landskabet 04.01-07 november 2018
Markvejenes rekreative funktion 04.01-06 januar 2017
Markstørrelsens udvikling i perioden 1954 til 2015 04.01-05 oktober 2016
Ekstensive hesteracer i naturplejen 04.02.45 februar 2016
Danmarks første geopark: Geopark Odsherred 04.01-04 august 2015
Skovlovens bestemmelser om naturbeskyttelse 04.03.16 november 2014
Skovrejsning - regler og tilskud 04.03.15 november 2014
Landskabsdiskurser i kommuneplanlægningen 04.02-44 september 2014
Er vi bange for ulven 04.00-12 august 2014
Nyt entreprenørskab påkrævet i yderområder 04.02-42 marts 2014
Lokal strategisk kapacitet 04.02-43 marts 2014
Det multifunktionelle jordbrug 04.02-41 december 2013
Kolindsund: ny natur 04.01-03 august 2013
Når lokale projekter fører til udvikling 04.02-40 december 2012
Nyt brug af land - integrerende iværksætteri 04.02-39 juni 2012
Social Farming - Green Care 04.02-38 marts 2012
DIAPLAN - nye metoder til planlægning i det åbne land 04.02-36 december 2011
DIAPLAN - fire projekter 04.02-37 december 2011
Støtte til pleje af græsarealer. Hvad kan vi lære af England? 04.02-35 august 2011
Landmænds oplevelse af krav om etablering af vådområder 04.02-34 maj 2011