Det åbne land

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Solceller i kommune- og lokalplanlægning 04.02-64 25-03-2024
Eksempler på tilbageføring med relevans for klimatilpasningen 04.02-63 02-02-2024
Erfaringer fra et årti med fokus på multifunktionel jordfordeling 04.02-62 19-04-2023
Tilbageføring er en del af klimatilpasningen 04.02-61 03-03-2023
Købmanden som landsbyens omdrejningspunkt 04.02-60 15-12-2022
Rammesætning af kystplanlægningen 04.02-59 14-12-2022
Traditionel kystbeskyttelse har sine begrænsninger 04.02-57 26-10-2022
Sædskifter som virkemiddel i den målrettede regulering af kvælstof 04.02-58 26-10-2022
Stigende havvand kræver langsigtet planlægning 04.02-56 19-09-2022
Landmænds syn på forbedringer af ordningen til pleje af græs- og naturarealer 04.02-55 17-05-2022
Vandforbrugeres holdninger til beskyttelse af drikkevandet 04.02-54 12-05-2021
Ny model understøtter arbejdet med lokal udviklingskapacitet i landsbyer 04.02-52 17-08-2020
Lokal udviklingskapacitet kræver også finjustering af politik og planlægning 04.02-53 17-08-2020
Levedygtige landsbyer 2.0 – den manglende brik 04.02-51 10-06-2020
Nye skove kan gøres attraktive for friluftsliv fra starten 04.03-17 27-04-2020
Yderområder som attraktive levesteder for tilflyttere 04.02-50 12-12-2019
Behov for differentieret tilgang til kystbeskyttelsen 04.02-49 09-08-2019
Landsbyer vil selv skabe udvikling 04.02-48 21-06-2019
Fremtidsperspektiver for de intensive produktionslandskaber 04.02-47 16-04-2019
Strategisk udvikling af det stedbundne har lang effekt 04.02-46 21-01-2019
Megamarker reducerer variationen i landskabet 04.01-07 02-11-2018
Markvejenes rekreative funktion 04.01-06 17-01-2017
Markstørrelsens udvikling i perioden 1954 til 2015 04.01-05 20-10-2016
Ekstensive hesteracer i naturplejen 04.02.45 15-02-2016
Danmarks første geopark: Geopark Odsherred 04.01-04 29-08-2015
Skovlovens bestemmelser om naturbeskyttelse 04.03.16 18-11-2014
Skovrejsning - regler og tilskud 04.03.15 18-11-2014
Landskabsdiskurser i kommuneplanlægningen 04.02-44 11-09-2014
Er vi bange for ulven 04.00-12 20-08-2014
Nyt entreprenørskab påkrævet i yderområder 04.02-42 11-03-2014
Lokal strategisk kapacitet 04.02-43 11-03-2014
Det multifunktionelle jordbrug 04.02-41 10-12-2013
Kolindsund: ny natur 04.01-03 29-08-2013
Når lokale projekter fører til udvikling 04.02-40 17-12-2012
Nyt brug af land - integrerende iværksætteri 04.02-39 08-06-2012
Social Farming - Green Care 04.02-38 02-03-2012
DIAPLAN - nye metoder til planlægning i det åbne land 04.02-36 14-12-2011
DIAPLAN - fire projekter 04.02-37 12-12-2011
Støtte til pleje af græsarealer. Hvad kan vi lære af England? 04.02-35 25-08-2011
Landmænds oplevelse af krav om etablering af vådområder 04.02-34 10-05-2011
Kvindelige iværksættere i landdistrikter 04.02-33 07-03-2011
Støtte til pleje af græsarealer - hvad kan vi lære af Sverige 04.02-32 14-12-2010
Spirende erhverv i landdistrikter 04.02-31 04-10-2010
Fire paradigmer for landdistrikternes udvikling 04.02-29 01-08-2008
Lokale udviklingsplaner 04.02-30 01-08-2008
Indeksering af landbrugsbedrifters påvirkning af miljøet I 04.02-27 01-06-2008
Indeksering af landbrugsbedrifters påvirkning af miljøet II 04.02-28 01-06-2008
Miljøvenlige Jordbrugs­ordnin­ger, netværk og koordination 04.02-26 01-03-2008
Landbrug i bynære områder 04.01-01 01-12-2007
Byudvikling og bynære landbrugsområder 04.01-02 01-12-2007
Landdistriktsudvikling 04.02-24 01-10-2007
Læsø 04.02-25 01-10-2007
Krydsoverensstemmelse og landmandens miljøadfærd 04.02-23 01-06-2007
Kulturmiljøet i landvindingens landskaber I 04.02-21 01-09-2006
Kulturmiljøet i landvindingens landskaber II 04.02-22 01-09-2006
Naturforvaltning i bynære landbrugsområder 04.02-20 01-01-2006
Martin Seels naturæstetik 04.00-11 01-11-2005
Hedens værdi for befolkningen 04.00-10 01-10-2005
Landskabspræferencer og landskabsmaleri 04.00-09 01-05-2005
Indikatorer for natur- og landskabstilstand 04.02-19 01-04-2005
Naturnær skovdrift vil forøge skovens rekreative værdier 04.03-14 01-03-2005
Grundlaget for landbrugsplanlægningen I 04.02-18 01-02-2005
Bynær skovrejsning, skatter og kommunale budgetter 04.03-13 01-10-2004
Økologisk jordbrug, æstetik og naturkvalitet 04.00-08 01-09-2004
Cross-compliance 04.02-17 01-09-2004
Hvem står bag ændringer i landbrugslandskabet? 04.02-16 01-05-2004
Natur & miljø - Dansk landbrug i et europæisk perspektiv 04.02-15 01-04-2004
Regionale landbrugsstrategier - idéer til indhold og proces 04.02-14 01-02-2004
Kvaliteter ved bynær skov 04.03-12 01-02-2004
Hvad mener landmænd om drikkevandsbeskyttelse? 04.02-13 01-08-2003
Private skovejere i Danmark 04.03-10 01-06-2003
Hvad er vigtigt ved at eje skov? 04.03-11 01-06-2003
Prioritering af naturen 04.00-05 01-05-2003
Information om natur og tillid til naturpolitiske aktører 04.00-06 01-05-2003
Indflydelse på beslutningsprocesser om naturforhold 04.00-07 01-05-2003
Jordbrugsparceller 04.02-12 01-05-2003
Hvordan ser vi landskabet? 04.00-04 01-04-2003
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 04.03-09 01-04-2003
Om at sanse naturen 04.00-02 01-03-2003
At tale om smukke landskaber 04.00-03 01-03-2003
Landbrug og landskab 04.02-10 01-02-2003
Grundvandsbeskyttelse i kombination med rekreative interesser 04.02-11 01-02-2003
Dialog med fritidslandmændene om skovrejsning 04.03-08 01-10-2002
Hollandske »omstruktureringsplaner « for det åbne land 04.02-09 01-09-2002
Skov - en eftertragtet nabo 04.03-07 01-09-2002
Jordbrugets støtteordninger og planlægningen 04.02-08 01-06-2002
Kommunerne planter skov til friluftsliv 04.03-06 01-04-2002
Rådgivning i det åbne land 04.02-05 01-11-2001
Forhistoriske kulturinteresser i landskabsplanlægningen 04.02-06 01-11-2001
Nyt planværktøj til vurdering af landbrugets arealanvendelse 04.02-07 01-11-2001
Befolkningen vil gerne have mere skov 04.03-04 01-03-2001
Befolkningens syn på ændret anvendelse af landbrugsarealer 04.03-05 01-03-2001
Landbrugsloven og miljøet 04.02-04 01-12-2000
Skovrejsning: Er der sammenhæng mellem tilskud og tilplantning? 04.03-02 01-12-2000
Lokale aktørers holdninger til skov og udvikling i landdistrikter 04.03-03 01-11-2000
Planlægning for kulturmiljø kræver nye metoder 04.02-03 01-10-2000
Landzoneadministrationen og den kommunale byggesagsbehandling 04.02-01 01-05-2000
Regulering af landbrugets harmoniforhold m.v. 04.02-02 01-05-2000
Hvem planter skov - og hvorfor? 04.03-01 01-03-2000
Arealanvendelse i Danmark nu og i fremtiden 04.00-01 01-11-1999