Byudvikling

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Hvad er byfortætning? 03.02-22 05-02-2024
Sæt mere fokus på det byggede miljøs potentialer 03.00-30 31-01-2022
Truslerne mod Storkøbenhavns grønne områder 03.02-21 06-05-2021
Cykelbyen København som rollemodel i klimakampen 03.01-32 30-10-2019
Affald i byer med turisme: 18 indsatser at arbejde med 03.01-31 09-08-2019
Storbyboere tager oftest på weekend- og ferierejser 03.03-26 18-03-2019
Biodiversitet og grønne byer 03.00-29 09-03-2018
Strategisk bydesign med borgere (1) Proces. 03.00-27 28-11-2017
Strategisk bydesign med borgere (2) Resultater 03.00-28 28-11-2017
Brug af bilen i Storkøbenhavn. En spørgeskemaundersøgelse på Østerbro og i Borup 03.03-25 05-10-2017
Bæredygtige byer (1) Bæredygtighed og resiliens 03.00-25 21-08-2017
Bæredygtige byer (2) Internationale agendaer 03.00-26 21-08-2017
Håndtering af affald i byer med turisme 03.01-30 08-06-2017
Fra parkering til park 03.00-24 25-04-2017
Luftforurening ved cykelstier – betydningen af afstand og barrierer 03.03-22 01-03-2017
Fra cykelstier til cykelnetværk – historien om de københavnske cykelstier 1912-2013 03.03-23 01-03-2017
Hvor er udvikling af cykelstinetværket sket? 03.03-24 01-03-2017
Et internationalt perspektiv på branding af grønne områder 03.00-23 18-04-2016
Byform og cykling: Hvordan skal cykelbyen se ud? 03.03-21 04-01-2016
Sammenhængen mellem mønstre i bymiljøer og urban bæredygtighed 03.01-28 10-04-2015
Et succesfuldt eksempel på et bæredygtigt modernistisk boligkvarter 03.01-29 10-04-2015
Indikatorer for bæredygtige byer 03.01-27 02-02-2015
Det midlertidiges nødvendighed 03.03-20 24-10-2014
Byplanlægning med børn og unge 03.00-22 12-09-2014
Urban Growth management - strategisk planlægning af byvækst 03.00-21 20-08-2014
Fremstillingsindustrien i mindre danske byer 03.02-20 20-02-2014
Lavteknologisk industri i Danmark 03.02-19 14-02-2014
Pendling i det østjyske bybånd 03.02-18 10-12-2013
Stationsbyers potentialer I 03.02-16 17-10-2013
Stationsbyers potentialer II 03.02-17 17-10-2013
Biodiversitet i byer 03.00-19 16-09-2013
Landskab er noget, vi alle kan »gøre« 03.00-20 16-09-2013
Deltagelse i festivaler I 03.03-18 17-12-2012
Deltagelse i festivaler II 03.03-19 17-12-2012
Byer har brug for festivaler 03.03-17 23-10-2012
Principper for strategisk byomdannelse 03.00-16 08-05-2012
Strategisk byomdannelse - to eksempler 03.00-17 08-05-2012
Byudvikling i Hovedstaden indtil 2040 03.00-15 12-12-2011
Principper til kvalificering af urbane landskaber I 03.00-13 21-11-2011
Principper til kvalificering af urbane landskaber II 03.00-14 21-11-2011
En ny tilgang til urbane landskaber 03.00-12 11-10-2011
Vand i byen - tolv eksempler 03.01-26 08-04-2011
Den klimavenlige by III 03.01-24 31-05-2010
Den klimavenlige by IV 03.01-25 31-05-2010
Den klimavenlige by I 03.01-22 26-03-2010
Den klimavenlige by II 03.01-23 26-03-2010
Klimaændringer vil påvirke planter og mennesker 03.01-19 18-12-2009
Fremtidens klima stiller nye krav til bytræer 03.01-20 18-12-2009
Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer 03.01-21 18-12-2009
Den klimavenlige by - økologiske potentialer 03.01-16 02-10-2009
Den klimavenlige by - rekreative aktiviteter 03.01-17 02-10-2009
Den klimavenlige by - rekreative kvaliteter 03.01-18 02-10-2009
Urbane virksomheder i den grænseløse by 03.00-11 05-05-2009
Det tredje landskabs manifest 03.01-13 01-03-2009
Lommeparker 03.01-14 01-03-2009
Træer og andet grønt 03.01-15 01-03-2009
På vej mod én by i Østjylland? 03.02-15 01-02-2009
Bevaringsstrategier for et anderledes byrum 03.00-09 01-04-2008
Kulturmiljø: Mere end bygninger 03.00-10 01-04-2008
Bevaring i nyt perspektiv 03.00-08 01-02-2008
Playscapes 03.03-16 01-02-2008
Urbane landskaber og landskabsurbanisme 03.00-07 01-11-2007
Fingerplanen som landskabskunst 03.00-06 01-09-2007
Fremtidens kirkegård 03.03-15 01-09-2007
Status for byspredning i Danmark 03.02-13 01-01-2007
6 anbefalinger til reduktion af byspredning 03.02-14 01-01-2007
Byen, vejen og landskabet 03.02-09 01-03-2006
Motorvejens betydning for byudvikling og pendling 03.02-10 01-03-2006
Landskabet langs de danske motorveje 03.02-11 01-03-2006
Fremtidens motorvej 03.02-12 01-03-2006
Bypolitik i de nordiske lande 03.00-05 01-08-2005
Bypolitik i de nordiske lande 03.00-04 01-06-2005
Nye modeller for bynære blandingsskove 03.05-05 01-05-2005
Bypolitik i de nordiske lande - udviklingstendenser 03.00-03 01-05-2005
Nye byplanlæggerroller 03.00-02 01-04-2005
Den tilgængelige legeplads 03.03-14 01-04-2005
Legepladsens indretning og elementer 03.03-13 01-03-2005
Indeks for bynatur 03.01-10 01-01-2005
Byudvikling og skov tæt integreret 03.05-04 01-10-2004
Landskabsarkitektur som problemløser 03.00-01 01-08-2004
Litteraturstudie i børns leg og udvikling 03.03-11 01-08-2004
Grønne områders betydning for bymiljø og stress 03.01-08 01-04-2004
Grønne områder og sundhed i Sverige og Holland 03.01-09 01-04-2004
Plan for byens legemuligheder 03.03-10 01-03-2004
Byrum med plads til livet 03.01-12 01-02-2004
Plads til leg 03.03-09 01-02-2004
Udvikling af BNI - bynaturindeks 03.01-11 01-01-2004
Byen i børnehøjde – Skolevejen II 03.03-07 01-12-2003
Byen i børnehøjde – Skolevejen III 03.03-08 01-12-2003
Byøkologi i planlægningen - en mulighed 03.05-03 01-11-2003
Grøn ring med mange funktioner 03.05-02 01-08-2003
Byen i børnehøjde – Skolevejen I 03.03-06 01-08-2003
Kortlægning af grønne områders sociale værdier 03.01-07 01-06-2003
Byen i Børnehøjde 03.03-05 01-05-2003
Vejtrafikstøj 03.03-02 01-04-2003
Støjgeneprofiler 03.03-03 01-04-2003
Støjgrænser er et valg 03.03-04 01-04-2003
Byen i børnehøjde 03.03-12 01-02-2003
Indikatorer for sociale værdier i grønne områder 03.01-05 01-12-2002
Indikatorer for miljøværdier i grønne områder 03.01-06 01-12-2002
Grønne planer - grønne områder - bedre byer kommunerne. 03.01-03 01-10-2002
Indikatorer for kulturværdier i grønne områder 03.01-04 01-10-2002
Boliglokalisering og transportadfærd 03.02-06 01-06-2002
Arbejdspladslokalisering og transportadfærd 03.02-07 01-06-2002
Fremtidig byudvikling har konsekvenser for persontransport 03.02-08 01-06-2002
Benchmarking på planområdet i Øresundsregionen 03.01-02 01-04-2002
Bymiljøindikatorer 03.01-01 01-07-2001
Gendigtning af parcelhuskvarteret 03.02-05 01-05-2001
Landskabet i den bæredygtige by 03.05-01 01-05-2001
Genanvendelse af ældre erhvervsområder 03.02-02 01-02-2001
Erhvervslokaliseringspolitik i Holland 03.02-03 01-02-2001
Fordele og ulemper ved byfortætning 03.02-04 01-02-2001
Barrierer for omdannelse af ældre erhvervsområder 03.02-01 01-11-1999
Byens miljø - hvad er vigtigst? 03.03-01 01-11-1999