Byudvikling

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Sæt mere fokus på det byggede miljøs potentialer 03.00-30 31-01-2022
Truslerne mod Storkøbenhavns grønne områder 03.02-21 06-05-2021
Cykelbyen København som rollemodel i klimakampen 03.01-32 30-10-2019
Affald i byer med turisme: 18 indsatser at arbejde med 03.01-31 09-08-2019
Storbyboere tager oftest på weekend- og ferierejser 03.03-26 18-03-2019
Biodiversitet og grønne byer 03.00-29 09-03-2018
Strategisk bydesign med borgere (1) Proces. 03.00-27 28-11-2017
Strategisk bydesign med borgere (2) Resultater 03.00-28 28-11-2017
Brug af bilen i Storkøbenhavn. En spørgeskemaundersøgelse på Østerbro og i Borup 03.03-25 05-10-2017
Bæredygtige byer (1) Bæredygtighed og resiliens 03.00-25 21-08-2017
Bæredygtige byer (2) Internationale agendaer 03.00-26 21-08-2017
Håndtering af affald i byer med turisme 03.01-30 08-06-2017
Fra parkering til park 03.00-24 25-04-2017
Luftforurening ved cykelstier – betydningen af afstand og barrierer 03.03-22 01-03-2017
Fra cykelstier til cykelnetværk – historien om de københavnske cykelstier 1912-2013 03.03-23 01-03-2017
Hvor er udvikling af cykelstinetværket sket? 03.03-24 01-03-2017
Et internationalt perspektiv på branding af grønne områder 03.00-23 18-04-2016
Byform og cykling: Hvordan skal cykelbyen se ud? 03.03-21 04-01-2016
Et succesfuldt eksempel på et bæredygtigt modernistisk boligkvarter 03.01-29 10-04-2015
Sammenhængen mellem mønstre i bymiljøer og urban bæredygtighed 03.01-28 10-04-2015
Indikatorer for bæredygtige byer 03.01-27 02-02-2015
Det midlertidiges nødvendighed 03.03-20 24-10-2014
Byplanlægning med børn og unge 03.00-22 12-09-2014
Urban Growth management - strategisk planlægning af byvækst 03.00-21 20-08-2014
Fremstillingsindustrien i mindre danske byer 03.02-20 20-02-2014
Lavteknologisk industri i Danmark 03.02-19 14-02-2014
Pendling i det østjyske bybånd 03.02-18 10-12-2013
Stationsbyers potentialer I 03.02-16 17-10-2013
Stationsbyers potentialer II 03.02-17 17-10-2013
Biodiversitet i byer 03.00-19 16-09-2013
Landskab er noget, vi alle kan »gøre« 03.00-20 16-09-2013
Deltagelse i festivaler I 03.03-18 17-12-2012
Deltagelse i festivaler II 03.03-19 17-12-2012
Byer har brug for festivaler 03.03-17 23-10-2012
Principper for strategisk byomdannelse 03.00-16 08-05-2012
Strategisk byomdannelse - to eksempler 03.00-17 08-05-2012
Byudvikling i Hovedstaden indtil 2040 03.00-15 12-12-2011
Principper til kvalificering af urbane landskaber I 03.00-13 21-11-2011
Principper til kvalificering af urbane landskaber II 03.00-14 21-11-2011
En ny tilgang til urbane landskaber 03.00-12 11-10-2011
Vand i byen - tolv eksempler 03.01-26 08-04-2011
Den klimavenlige by IV 03.01-25 31-05-2010
Den klimavenlige by III 03.01-24 31-05-2010
Den klimavenlige by I 03.01-22 26-03-2010
Den klimavenlige by II 03.01-23 26-03-2010
Fremtidens klima stiller nye krav til bytræer 03.01-20 18-12-2009
Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer 03.01-21 18-12-2009
Klimaændringer vil påvirke planter og mennesker 03.01-19 18-12-2009
Den klimavenlige by - økologiske potentialer 03.01-16 02-10-2009
Den klimavenlige by - rekreative aktiviteter 03.01-17 02-10-2009
Den klimavenlige by - rekreative kvaliteter 03.01-18 02-10-2009
Urbane virksomheder i den grænseløse by 03.00-11 05-05-2009
Det tredje landskabs manifest 03.01-13 01-03-2009
Lommeparker 03.01-14 01-03-2009
Træer og andet grønt 03.01-15 01-03-2009
På vej mod én by i Østjylland? 03.02-15 01-02-2009
Bevaringsstrategier for et anderledes byrum 03.00-09 01-04-2008
Kulturmiljø: Mere end bygninger 03.00-10 01-04-2008
Bevaring i nyt perspektiv 03.00-08 01-02-2008
Playscapes 03.03-16 01-02-2008
Urbane landskaber og landskabsurbanisme 03.00-07 01-11-2007
Fingerplanen som landskabskunst 03.00-06 01-09-2007
Fremtidens kirkegård 03.03-15 01-09-2007
Status for byspredning i Danmark 03.02-13 01-01-2007
6 anbefalinger til reduktion af byspredning 03.02-14 01-01-2007
Byen, vejen og landskabet 03.02-09 01-03-2006
Motorvejens betydning for byudvikling og pendling 03.02-10 01-03-2006
Landskabet langs de danske motorveje 03.02-11 01-03-2006
Fremtidens motorvej 03.02-12 01-03-2006
Bypolitik i de nordiske lande 03.00-05 01-08-2005
Bypolitik i de nordiske lande 03.00-04 01-06-2005
Bypolitik i de nordiske lande - udviklingstendenser 03.00-03 01-05-2005
Nye modeller for bynære blandingsskove 03.05-05 01-05-2005
Nye byplanlæggerroller 03.00-02 01-04-2005
Den tilgængelige legeplads 03.03-14 01-04-2005
Legepladsens indretning og elementer 03.03-13 01-03-2005
Indeks for bynatur 03.01-10 01-01-2005
Byudvikling og skov tæt integreret 03.05-04 01-10-2004
Landskabsarkitektur som problemløser 03.00-01 01-08-2004
Litteraturstudie i børns leg og udvikling 03.03-11 01-08-2004
Grønne områders betydning for bymiljø og stress 03.01-08 01-04-2004
Grønne områder og sundhed i Sverige og Holland 03.01-09 01-04-2004
Plan for byens legemuligheder 03.03-10 01-03-2004
Byrum med plads til livet 03.01-12 01-02-2004
Plads til leg 03.03-09 01-02-2004
Udvikling af BNI - bynaturindeks 03.01-11 01-01-2004
Byen i børnehøjde – Skolevejen II 03.03-07 01-12-2003
Byen i børnehøjde – Skolevejen III 03.03-08 01-12-2003
Byøkologi i planlægningen - en mulighed 03.05-03 01-11-2003
Grøn ring med mange funktioner 03.05-02 01-08-2003
Byen i børnehøjde – Skolevejen I 03.03-06 01-08-2003
Kortlægning af grønne områders sociale værdier 03.01-07 01-06-2003
Byen i Børnehøjde 03.03-05 01-05-2003
Vejtrafikstøj 03.03-02 01-04-2003
Støjgeneprofiler 03.03-03 01-04-2003
Støjgrænser er et valg 03.03-04 01-04-2003
Byen i børnehøjde 03.03-12 01-02-2003
Indikatorer for sociale værdier i grønne områder 03.01-05 01-12-2002
Indikatorer for miljøværdier i grønne områder 03.01-06 01-12-2002
Grønne planer - grønne områder - bedre byer kommunerne. 03.01-03 01-10-2002
Indikatorer for kulturværdier i grønne områder 03.01-04 01-10-2002
Boliglokalisering og transportadfærd 03.02-06 01-06-2002
Arbejdspladslokalisering og transportadfærd 03.02-07 01-06-2002
Fremtidig byudvikling har konsekvenser for persontransport 03.02-08 01-06-2002
Benchmarking på planområdet i Øresundsregionen 03.01-02 01-04-2002
Bymiljøindikatorer 03.01-01 01-07-2001
Gendigtning af parcelhuskvarteret 03.02-05 01-05-2001
Landskabet i den bæredygtige by 03.05-01 01-05-2001
Genanvendelse af ældre erhvervsområder 03.02-02 01-02-2001
Erhvervslokaliseringspolitik i Holland 03.02-03 01-02-2001
Fordele og ulemper ved byfortætning 03.02-04 01-02-2001
Barrierer for omdannelse af ældre erhvervsområder 03.02-01 01-11-1999
Byens miljø - hvad er vigtigst? 03.03-01 01-11-1999