Regional udvikling og internationalt plansamarbejde – Københavns Universitet

Videntjenesten > Planlægning og Friluftsliv > Regional udvikling og ...

Regional udvikling og internationalt plansamarbejde

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Nordens befolkning vokser og bliver stadigt ældre 05.02-19 juni 2018
Økonomisk vækst i de nordiske regioner 05.02-20 juni 2018
Fremtidens kulturlandskaber I - om inddragende og tværfaglig planlægning og forvaltning. 05.01-06 januar 2017
Fremtidens kulturlandskaber II - et eksempel fra Nordfjends 05.01-07 januar 2017
Klimatilpasning ved landskabsbaseret vandhåndtering i afrikanske byer 05.02-18 december 2016
Organisering af lokalt udviklingsarbejde – lokal strategisk kapacitet i landdistrikterne 05.01-05 oktober 2016
HERCULES I. Bæredygtig fremtid for Europas kulturarv inden for kulturlandskaber 05.02-16 september 2016
HERCULES II Drivkræfter og aktører inden for landskabsændringer i Europa 05.02-17 september 2016
De bynære landbrugsområder (1) Byrandsundersøgelsen 2014 05.02-14 august 2016
De bynære landbrugsområder (2) Byrandsundersøgelsen 2014 05.02-15 august 2016
Volante I: Bæredygtig landskabsforvaltning er kommet på landkortet i EU 05.02-10 november 2015
Volante II: seks casestudier af landbrugsejendomme i Europa 05.02-11 november 2015
Volante III: Lodsejere, landskaber og regulering i Danmark 05.02-12 november 2015
Volante IV: Habitatdirektivet og miljøvenlig landbrugspolitik 05.02-13 november 2015
Dilemmaer for energieffektiv byudvikling 05.02-09 august 2015
Storbykonkurrence i Danmark og Sverige 05.02-08 juni 2014
Den nye geografi 05.01-04 august 2013
Talenternes geografi I 05.01-02 januar 2013
Talenternes geografi 05.01-03 januar 2013
Fra planer til planperspektiver 05.02-07 maj 2011