Regional udvikling og internationalt plansamarbejde

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Samarbejdsdreven landskabsstrategi skal forme Nørreådalens fremtid 05.01-08 06-03-2023
Nordens befolkning vokser og bliver stadigt ældre 05.02-19 18-06-2018
Økonomisk vækst i de nordiske regioner 05.02-20 18-06-2018
Fremtidens kulturlandskaber I - om inddragende og tværfaglig planlægning og forvaltning. 05.01-06 17-01-2017
Fremtidens kulturlandskaber II - et eksempel fra Nordfjends 05.01-07 17-01-2017
Klimatilpasning ved landskabsbaseret vandhåndtering i afrikanske byer 05.02-18 01-12-2016
Organisering af lokalt udviklingsarbejde – lokal strategisk kapacitet i landdistrikterne 05.01-05 20-10-2016
HERCULES I. Bæredygtig fremtid for Europas kulturarv inden for kulturlandskaber 05.02-16 27-09-2016
HERCULES II Drivkræfter og aktører inden for landskabsændringer i Europa 05.02-17 27-09-2016
De bynære landbrugsområder (1) Byrandsundersøgelsen 2014 05.02-14 25-08-2016
De bynære landbrugsområder (2) Byrandsundersøgelsen 2014 05.02-15 25-08-2016
Volante I: Bæredygtig landskabsforvaltning er kommet på landkortet i EU 05.02-10 12-11-2015
Volante II: seks casestudier af landbrugsejendomme i Europa 05.02-11 12-11-2015
Volante III: Lodsejere, landskaber og regulering i Danmark 05.02-12 12-11-2015
Volante IV: Habitatdirektivet og miljøvenlig landbrugspolitik 05.02-13 12-11-2015
Dilemmaer for energieffektiv byudvikling 05.02-09 13-08-2015
Storbykonkurrence i Danmark og Sverige 05.02-08 20-06-2014
Den nye geografi 05.01-04 29-08-2013
Talenternes geografi I 05.01-02 15-01-2013
Talenternes geografi 05.01-03 15-01-2013
Fra planer til planperspektiver 05.02-07 09-05-2011
Hvordan støttes udvikling af funktionelle urbane regioner i Norden? 05.02-06 01-03-2008
Landdistriktsudvikling og diversificering i Baltikum 05.02-04 01-03-2007
Social kapital i landdistriktsudviklingen i Baltikum 05.02-05 01-03-2007
Fremme af plansamarbejdet i Nordens grænseområder 05.02-03 01-10-2004
Udfordringer for mellemstore byer i Østersøregionen 05.02-02 01-11-2003
Østersøregionens byer og netværk 05.02-01 01-03-2001
Fysisk planlægning i Øresundsområdet 05.01-01 01-05-2000