Temaer i planlægningen – Københavns Universitet

Videntjenesten > Planlægning og Friluftsliv > Temaer i planlægningen

Temaer i planlægningen

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Flygtninge som ressource i mindre byer 08.19-03 februar 2018
Kan lokalsamfund i mindre byer hjælpe flygtninge? 08.19-04 februar 2018
Samskabelse om forankring af flygtninge 08.19-05 februar 2018
Klimatilpasning Kokkedal (2). Fra vision til handling 08.02-16 juni 2017
LAR, leg og læring i skolegården 08.02-14 april 2017
Klimatilpasning Kokkedal (1). Proces og organisering 08.02-15 april 2017
Lokal afledning af regnvand i USA 08.02-12 september 2016
Lokal afledning af regnvand i New York City 08.02-13 september 2016
Implementering af kommunale klimatilpasningsplaner 08.02-11 maj 2016
Fremtidens kvælstofudnyttelse 08.02-09 marts 2016
dNmark – forskningsalliance med fokus på kvælstof 08.02-10 marts 2016
Natur som incitament for udflytning 08.19-02 januar 2016
Udfordringer for kommunernes klimatilpasning - politiske og forvaltningsmæssige 08.02-07 maj 2012
Grundejere og klimatilpasning 08.02-08 maj 2012
En spørgeskemaundersøgelse om kommunernes klimatilpasning 08.02-05 marts 2012
Strategier for kommunernes klimatilpasning 08.02-06 marts 2012
Kommunernes klimatilpasning 08.02-03 januar 2012
Kommunernes klimatilpasning 08.02-04 januar 2012
Scenarier for byvækst i Europa 08.02-02 oktober 2011
Scenarier for byvækst i Europa 08.02-01 september 2011