Friluftsliv og turisme

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Opmærksomhedspunkter ved udsætning af elg, bison og krondyr i naturnationalparker 06.01-131 05-12-2023
Udsætning af store græssende dyr i naturnationalparker med særligt fokus på kvæg og heste 06.01-130 29-11-2023
Befolkningens syn på naturnationalparker 06.01-128 02-11-2023
Befolkningens syn på udsætning af større græssende dyr i naturnationalparker 06.01-129 02-11-2023
Mobile tællere er et godt supplement til beregning af totalbesøg 06.01-127 22-04-2022
Design af tilgængelige grønne områder 06.02-25 07-04-2022
Guidning af borgerne til naturoplevelser 06.02-24 30-09-2021
De fleste danske børn kommer meget udendørs 06.02-23 12-11-2020
Barrierer for adgang: Temaer til videre overvejelse 06.01-125 10-09-2020
Har offentligheden adgang til private bade- og bådebroer? 06.01-126 10-09-2020
Formidling i landskabet: Tjekliste kan optimere indsatsen 06.02-22 02-06-2020
Barrierer for adgang til kysten mest udbredt i sommerhusområder 06.01-124 04-05-2020
Hver femte barriere for adgang til naturen er et skræmmeskilt 06.01-123 30-04-2020
Risiko for konflikter ved mødet mellem besøgende og store græssende dyr 06.01-121 19-03-2020
Naturpleje med græssende dyr og friluftsliv – en række opmærksomhedspunkter 06.01-122 19-03-2020
Brug og design af naturen for mennesker med bevægelseshandicap 06.02-21 30-01-2020
Webportal samler information om alle rekreative ruter i Schweiz 06.01.120 25-09-2019
Stærk strategi for arbejdet med rekreative stier i Irland 06.01-119 28-06-2019
Lodsejeres mulighed for at begrænse adgang til naturområder 06.01-117 24-05-2019
Lovlige og ulovlige skilte om adgang til naturen 06.01-118 24-05-2019
Flere vildtlevende dyr og naturområder vil få danskerne oftere ud i landskabet 06.01-116 23-05-2019
Stadig begrænset kendskab til reglerne for at færdes i naturen 06.01-115 19-03-2019
Dyrelivet har stor betydning for naturoplevelsen 06.01-112 04-12-2018
Frygt og væmmelse for dyr påvirker kun naturbesøget lidt 06.01-113 04-12-2018
Mange er bange for hunde uden snor i naturen 06.01-114 04-12-2018
Havfriluftsliv kortlagt på landsplan 06.01-111 10-10-2018
Vejlovgivning og adgangsregler 06.01-82 18-06-2018
Overnatning og ophold i naturen 06.01-100 14-06-2018
På cykel i naturen 06.01-101 14-06-2018
Organiserede aktiviteter i naturen 06.01-102 14-06-2018
Skiløb, kælkning og skøjteløb i naturen 06.01-103 14-06-2018
Sejlads med kano, kajak og andre småbåde uden motor 06.01-104 14-06-2018
Hvor man må bade og svømme i det fri? 06.01-105 14-06-2018
Hvor må man lave bål og bruge grill og kogeblus? 06.01-106 14-06-2018
Indsamling af nødder, svampe, bær og rav i naturen 06.01-107 14-06-2018
Skiltning og lukning af veje og stier i det åbne land 06.01-108 14-06-2018
Skiltning mod færdsel i privat skove 06.01-109 14-06-2018
Færdsel og skiltning på indhegnede græsningsarealer 06.01-110 14-06-2018
Til fods i naturen 06.01-97 14-06-2018
På hesteryg i naturen 06.01-98 14-06-2018
Med hund i naturen 06.01-99 14-06-2018
Publikumstælling ved Frihedsbroen på Kongeåstien 06.01-95 07-05-2018
Publikumstælling ved Knag Mølle på Kongeåstien 06.01-96 07-05-2018
Urban agriculture 1. Urban farming 06.00-10 01-12-2016
Urban agriculture 2. Urban food gardening 06.00-11 01-12-2016
Friluftsliv og nationaløkonomi (2). Danskernes samlede forbrug på friluftsaktiviteter 06.01-93 31-05-2016
Friluftsliv og nationaløkonomi (3). Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk – målt i økonomisk aktivitet og beskæftigelse 06.01-94 30-05-2016
Friluftsliv og nationaløkonomi (1). Hvor mange penge bruger danske husstande på at dyrke friluftsliv her i landet? 06.01-92 25-04-2016
Unge danskeres og indvandreres friluftsliv (3). Barrierer for friluftsliv 06.02-19 04-03-2016
Unge danskeres og indvandreres friluftsliv (4). Friluftsliv og integration 06.02-20 04-03-2016
Unge danskeres og indvandreres friluftliv (1). Brug af grønne områder 06.02-17 15-02-2016
Unge danskeres og indvandreres friluftliv (2). Aktiviteter og motiver 06.02-18 15-02-2016
Tilsyn med friluftsinstallationer i træer 06.02-14 01-10-2015
Fastgørelse af friluftsinstallationer i træer 06.02-15 01-10-2015
Fremtidens campingplads er specialiseret 06.02-16 01-10-2015
Friluftsinstallationer i træer 06.02-13 13-08-2015
Naturpark Amager I 06.00-08 04-06-2015
Naturpark Amager II 06.00-09 04-06-2015
Brug af skovens elementer ved udformning af legepladser til børnehaver 06.02-11 07-05-2015
Udformning af skovsteder til brug for børnehaver 06.02-12 07-05-2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (9). Transportmiddel 06.01-91 10-03-2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (7). Transporttid 06.01-89 09-03-2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (8). Transportafstand 06.01-90 09-03-2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (6). Gruppestørrelse 06.01-88 02-02-2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (3). Hvor stor en del af den voksne befolkning kommer ikke ud i naturen? 06.01-85 08-12-2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (4). Er der befolkningsgrupper, hvor relativt færre kommer ud i naturen i løbet af et år? 06.01-86 08-12-2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (5). Naturbesøgenes varighed 06.01-87 08-12-2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (1). Introduktion 06.01-83 18-11-2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (2). Antal naturbesøg pr. år 06.01-84 18-11-2014
Kløverstier - nye veje til lokale opdagelser 06.01-81 30-04-2014
Håndholdt geografisk information - med mobilen ud i naturen 06.00-07 19-03-2014
Fakta og myter om rekreative stier 06.01-80 20-02-2014
Byhøst - en almennyttig forening 06.00-06 10-12-2013
Friluftslivets samfundsværdi 06.00-05 29-08-2013
Pædagogers naturformidling i naturbørnehaver 06.02-09 18-06-2013
Forskning i udeskole i Danmark - 2000-2013 06.02-10 18-06-2013
Naturbørnehaver 06.02-08 06-05-2013
Mødet med andre skov­gæster i bynær skov 06.01-78 22-03-2013
Anvendelse af indgange og stinet i et skovområde 06.01-79 22-03-2013
Regulering af mountainbike rute i Rude Skov 06.01-76 23-10-2012
Færdsel langs danske vandløb IV 06.01-77 23-10-2012
Borgerinddragelse og partnerskaber i kommunernes stiplanlægning 06.01-74 05-09-2012
Færdsel langs danske vandløb III 06.01-75 05-09-2012
Publikumstælling ved hjælp af passive infrarøde passagemålere 06.01-70 01-08-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (7) 06.01-71 01-08-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (8) 06.01-72 01-08-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (9) 06.01-73 01-08-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (5) 06.01-68 08-06-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (6) 06.01-69 08-06-2012
Færdsel langs danske vandløb I 06.01-62 11-04-2012
Færdsel langs danske vandløb II 06.01-63 11-04-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (1) 06.01-64 11-04-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (2) 06.01-65 11-04-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (3) 06.01-66 11-04-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (4) 06.01-67 11-04-2012
Lodsejeres erfaringer med Spor i Landskabet 06.01-60 23-01-2012
Hvorfor deltager lodsejere i Spor i Landskabet 06.01-61 23-01-2012
Uddannelser og kurser i friluftsliv og naturformidling 06.04-01 11-10-2011
Muligheder og begrænsninger for familiefriluftsliv i Danmark 06.03-06 20-09-2011
Rekreativ udnyttelse af byparker i Malaysia – etnisk mangfoldighed i fokus 06.02-07 25-08-2011
Udviklingen i markveje 1954-2010 06.01-59 25-08-2011
Kanon for dansk forskning i friluftsliv II 06.01-58 14-06-2011
Kanon for dansk forskning i friluftsliv I 06.01-57 09-05-2011
Slitage af skovbunden III 06.01-56 08-04-2011
Slitage af skovbunden I 06.01-54 07-03-2011
Slitage af skovbunden II 06.01-55 07-03-2011
OutLines 06.02-06 07-02-2011
Vegetationens reaktion på menneskers færden i naturen 06.01-53 07-02-2011
Unges friluftsliv set med integrationsbriller 06.02-05 04-10-2010
Udeskole i Danmark og Forest School i England - en sammenligning 06.02-04 31-08-2010
Dyre- og fugleiagttagelser (2) Hvilke dyr blev set på skovturen? 06.01-51 31-08-2010
Hindringer for ældre danskeres friluftsliv og deres ønsker til forbedringer 06.03-05 31-08-2010
Ældres motiver for friluftsliv 06.03-03 28-06-2010
Hindringer for friluftsliv blandt ældre 06.03-04 28-06-2010
Holdning til adgangsregulering (2) 06.01-49 29-04-2010
Holdning til adgangsregulering (3) 06.01-50 29-04-2010
Ældres friluftsliv og sundhed 06.03-01 29-04-2010
Ældres friluftsaktiviteter på landet og i byer 06.03-02 29-04-2010
Simulering af ændret publikumsbelastning i Mols Bjerge 06.01-46 26-03-2010
Døgn-, uge- og årsrytme i naturbesøg 06.01-47 10-02-2010
AgentBaserede Modeller: Simulering af besøgendes adfærd i skov- og naturområder 06.01-45 01-12-2009
Hvor langt rejser vi for at komme ud i naturen? 06.01-48 01-12-2009
Effekter af menneskelig færdsel på musvitungers vægt 06.01-43 05-05-2009
Eksperimentel forstyrrelse af ynglende musvitter 06.01-44 05-05-2009
Udeskole i Danmark 06.02-01 01-02-2009
Grønne børn bliver grønne voksne 06.02-02 01-02-2009
Rødkildeprojektet 06.02-03 01-02-2009
Effekter af forstyrrelse på rovfugle 06.01-39 01-01-2009
Undersøgelser af menneskelig forstyrrelse på musvågen 06.01-40 01-01-2009
Menneskelige forstyrrelsers effekt på spurvefugles diversitet og tætheder i levende hegn 06.01-41 01-01-2009
Menneskelige forstyrrelsers effekt på musvitters ynglesucces i levende hegn 06.01-42 01-01-2009
Hvordan finder vi vej rundt i naturen? 06.01-36 01-12-2008
Færdsel uden for veje og stier 06.01-37 01-12-2008
Holdning til adgangsregulering (1) 06.01-38 01-12-2008
Oplevelse af forstyrrelse (2) 06.01-35 01-10-2008
Friluftslivets effekter på naturen I 06.01-30 01-09-2008
Friluftslivets effekter på naturen II 06.01-31 01-09-2008
Få information på mobilen i naturen 06.01-32 01-09-2008
Dyre- og fugleiagttagelser (1) 06.01-33 01-09-2008
Oplevelse af forstyrrelse (1) – Er andre besøgende et problem? 06.01-34 01-08-2008
Nye produkter fra skovene 06.01-26 01-05-2008
Nye produkter fra skovene 06.01-27 01-05-2008
Nye produkter fra skovene 06.01-28 01-05-2008
Nye produkter fra skovene 06.01-29 01-05-2008
Frisk luft og natur trækker besøgende til byens parker 06.01-22 01-10-2006
Brug af byens parker 06.01-23 01-10-2006
Park eller skov? 06.01-21 01-05-2006
Skovopfattelse 06.01-24 01-04-2006
Skovopfattelse i den danske lovgivning 06.01-25 01-04-2006
Friluftsprogrammer til unge med spiseforstyrrelser 06.01-20 01-03-2006
Natursyn og friluftsliv på Vestamager 06.01-19 01-02-2006
Implementering af primitive overnatningspladser for friluftsliv 06.01-18 01-08-2005
Terapihaver i Sverige 06.01-17 01-05-2005
Handlingsmønstre i unges friluftsliv 06.01-15 01-11-2004
Unges friluftsliv og politik 06.01-16 01-11-2004
Friluftsliv giver unge livskraft til brug i hverdagen 06.01-14 01-09-2004
Indvandreres brug af skoven og andre grønne områder 06.01-13 01-08-2004
Data og viden i den regionale planlægning for turisme og friluftsliv 06.00-02 01-06-2004
Regionale strategier for friluftsliv og turisme 06.00-03 01-06-2004
Friluftsliv og turisme – Samarbejde 06.00-04 01-06-2004
Flere besøg i skovene i 1990´erne end i 1970´erne 06.01-11 01-03-2004
Skovbesøgenes karakter i 1970´erne og 1990´erne 06.01-12 01-03-2004
Ny viden om friluftslivet i skove og andre naturområder 06.01-08 01-10-2003
De mest besøgte skove og naturområder i Danmark 06.01-09 01-10-2003
Flere besøg i de danske skove end tidligere antaget 06.01-10 01-10-2003
Trængsel eller trivsel blandt kanosejlere på Gudenåen? 06.01-07 01-02-2003
Turismens påvirkninger på lokalsamfund i Nordjylland 06.10-03 01-10-2002
Modellering af besøgstal i eksisterende og planlagte skove 06.01-06 01-08-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup - friluftsliv 06.01-05 01-06-2002
Naturens betydning for valg af bosted og feriemål 06.10-02 01-08-2001
Barrierer for børns brug af byens grønne områder 06.01-04 01-07-2001
Hvordan sikres institutionsbørn alsidige oplevelser? 06.01-03 01-02-2001
Lokale beboeres tilpasning til turismen i lokalsamfundet 06.10-01 01-10-2000
Hvem bruger byens grønne områder? 06.01-01 01-06-2000
Hvad skal byens grønne områder kunne tilbyde børn? 06.01-02 01-06-2000
Fagdatacenter for Friluftsliv og Turisme klar med data 06.00-01 01-05-2000