Planlovsystemet

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Digitalisering af planer i Danmark – mellem afrapportering og støtte til planlægning 07.00-04 08-08-2023
Digitale planer i Europa – status og ambitioner 07.00-03 20-09-2022
Indblik i planlægning på tværs af kommuner med digitale plandata 07.00-02 10-08-2020
KommuneKontaktRåd 07.02-01 07-02-2011
Fra strategi til kommuneplan 07.03-13 28-06-2010
Planstrategier - indhold og form 07.03-12 11-02-2010
Hvordan gik det med kommunernes planstrategier? 07.03-11 07-09-2009
Metoder til miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-07 01-09-2003
Indpasning af miljøvurdering i kommuneplanprocessen 07.03-08 01-09-2003
Organisering af arbejdet med miljøvurdering og kommuneplanlægning 07.03-09 01-09-2003
Overvågning af miljøvirkninger af kommuneplanen 07.03-10 01-09-2003
Økologisk bæredygtighed i den strategiske miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-04 01-12-2001
Økonomisk bæredygtighed i den strategiske miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-05 01-12-2001
Social og kulturel bæredygtighed i den strategiske miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-06 01-12-2001
Bæredygtig kommuneplanlægning 2 07.03-03 01-03-2001
Bæredygtig kommuneplanlægning 1 07.03-02 01-02-2001
Strategisk miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-01 01-02-2000
Kredsløb og fysisk planlægning 07.00-01 01-12-1999