Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Planlægning og Friluftsliv.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller 'Nummer'.
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Flere besøg i de danske skove end tidligere antaget 06.01-10 oktober 2003
Metoder til miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-07 september 2003
Indpasning af miljøvurdering i kommuneplanprocessen 07.03-08 september 2003
Organisering af arbejdet med miljøvurdering og kommuneplanlægning 07.03-09 september 2003
Overvågning af miljøvirkninger af kommuneplanen 07.03-10 september 2003
Grøn ring med mange funktioner 03.05-02 august 2003
Byen i børnehøjde - Skolevejen 03.03-06 august 2003
Hvad mener landmænd om drikkevandsbeskyttelse? 04.02-13 august 2003
Kortlægning af grønne områders sociale værdier 03.01-07 juni 2003
Private skovejere i Danmark 04.03-10 juni 2003
Hvad er vigtigt ved at eje skov? 04.03-11 juni 2003
Byen i Børnehøjde 03.03-05 maj 2003
Prioritering af naturen 04.00-05 maj 2003
Information om natur og tillid til naturpolitiske aktører 04.00-06 maj 2003
Indflydelse på beslutningsprocesser om naturforhold 04.00-07 maj 2003
Jordbrugsparceller 04.02-12 maj 2003
En metode til bestemmelse af landskabskarakter i Danmark 09.04-05 maj 2003
Vejtrafikstøj 03.03-02 april 2003
Støjgeneprofiler 03.03-03 april 2003
Støjgrænser er et valg 03.03-04 april 2003
Hvordan ser vi landskabet? 04.00-04 april 2003
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 04.03-09 april 2003
Er der ingen der læser hvad det offentlige skriver? 08.01-08 april 2003
Om at sanse naturen 04.00-02 marts 2003
At tale om smukke landskaber 04.00-03 marts 2003
Demonstrationsskove fremmer dialogen 08.01-07 marts 2003
Byen i børnehøjde 03.03-12 februar 2003
Landbrug og landskab 04.02-10 februar 2003
Grundvandsbeskyttelse i kombination med rekreative interesser 04.02-11 februar 2003
Trængsel eller trivsel blandt kanosejlere på Gudenåen? 06.01-07 februar 2003