Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Planlægning og Friluftsliv.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller 'Nummer'.
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Nyt planværktøj til vurdering af landbrugets arealanvendelse 04.02-07 november 2001
Naturens betydning for valg af bosted og feriemål 06.10-02 august 2001
Bymiljøindikatorer 03.01-01 juli 2001
Barrierer for børns brug af byens grønne områder 06.01-04 juli 2001
Kortlægning af overordnet arealanvendelse i danske byer 09.01-04 juli 2001
Gendigtning af parcelhuskvarteret 03.02-05 maj 2001
Landskabet i den bæredygtige by 03.05-01 maj 2001
Befolkningen vil gerne have mere skov 04.03-04 marts 2001
Befolkningens syn på ændret anvendelse af landbrugsarealer 04.03-05 marts 2001
Bæredygtig kommuneplanlægning 2 07.03-03 marts 2001
Østersøregionens byer og netværk 05.02-01 marts 2001
Genanvendelse af ældre erhvervsområder 03.02-02 februar 2001
Erhvervslokaliseringspolitik i Holland 03.02-03 februar 2001
Fordele og ulemper ved byfortætning 03.02-04 februar 2001
Hvordan sikres institutionsbørn alsidige oplevelser? 06.01-03 februar 2001
Bæredygtig kommuneplanlægning 1 07.03-02 februar 2001
Pendling - den ubønhørlige hverdag 10.00-01 december 2000
Landbrugsloven og miljøet 04.02-04 december 2000
Skovrejsning: Er der sammenhæng mellem tilskud og tilplantning? 04.03-02 december 2000
Brugerråd i statsskovene 08.01-01 december 2000
Borgerdeltagelse en fordel for de bynære skove 08.01-02 december 2000
Lokale aktørers holdninger til skov og udvikling i landdistrikter 04.03-03 november 2000
Planlægning for kulturmiljø kræver nye metoder 04.02-03 oktober 2000
Lokale beboeres tilpasning til turismen i lokalsamfundet 06.10-01 oktober 2000
GIS-analyser kan anskueliggøre større trafikanlægs barriereeffekt 09.01-03 oktober 2000
GIS og internet-baseret GIS i amter og kommuner 09.01-01 august 2000
Forventninger til internet-baseret GIS i amter og kommuner 09.01-02 august 2000
Hvem bruger byens grønne områder? 06.01-01 juni 2000
Hvad skal byens grønne områder kunne tilbyde børn? 06.01-02 juni 2000
Landzoneadministrationen og den kommunale byggesagsbehandling 04.02-01 maj 2000