Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Planlægning og Friluftsliv.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller 'Nummer'.
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Social Farming - Green Care 04.02-38 marts 2012
En spørgeskemaundersøgelse om kommunernes klimatilpasning 08.02-05 marts 2012
Strategier for kommunernes klimatilpasning 08.02-06 marts 2012
Lodsejeres erfaringer med Spor i Landskabet 06.01-60 januar 2012
Hvorfor deltager lodsejere i Spor i Landskabet 06.01-61 januar 2012
Kommunernes klimatilpasning 08.02-03 januar 2012
Kommunernes klimatilpasning 08.02-04 januar 2012
DIAPLAN - nye metoder til planlægning i det åbne land 04.02-36 december 2011
Identifikation af social kapital 09.04-27 december 2011
Byudvikling i Hovedstaden indtil 2040 03.00-15 december 2011
DIAPLAN - fire projekter 04.02-37 december 2011
Principper til kvalificering af urbane landskaber I 03.00-13 november 2011
Principper til kvalificering af urbane landskaber II 03.00-14 november 2011
Interviews og mental maps 09.04-26 november 2011
En ny tilgang til urbane landskaber 03.00-12 oktober 2011
Uddannelser og kurser i friluftsliv og naturformidling 06.04-01 oktober 2011
Scenarier for byvækst i Europa 08.02-02 oktober 2011
Muligheder og begrænsninger for familiefriluftsliv i Danmark 06.03-06 september 2011
Innovativ plankultur 09.00-03 september 2011
Scenarier for byvækst i Europa 08.02-01 september 2011
Støtte til pleje af græsarealer. Hvad kan vi lære af England? 04.02-35 august 2011
Rekreativ udnyttelse af byparker i Malaysia - etnisk mangfoldighed i fokus 06.02-07 august 2011
Udviklingen i markveje 1954-2010 06.01-59 august 2011
Kanon for dansk forskning i friluftsliv II 06.01-58 juni 2011
Samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor 09.00-02 juni 2011
Landmænds oplevelse af krav om etablering af vådområder 04.02-34 maj 2011
Kanon for dansk forskning i friluftsliv I 06.01-57 maj 2011
Fra planer til planperspektiver 05.02-07 maj 2011
Vand i byen - tolv eksempler 03.01-26 april 2011
Slitage af skovbunden III 06.01-56 april 2011