Dato: 01-02-2000 | Videnblad nr. 07.03-01 Emne: Kommuneplanlægning

Strategisk miljøvurdering af kommuneplaner

Strategiske miljøvurderinger (SMV) handler om vurderinger af miljøet, der ligger før og over projektniveauet, altså på niveauerne for planer og programmer. SMV kan gennemføres både i regionplanlægningen (amtsniveauet) og i kommuneplanlægningen (kommuneniveauet) og kan karakteriseres ved at tilføre en dynamisk proces, hvor vurdering og revurdering foretages i takt med, at mål og handlinger ændres eller justeres på baggrund af de foretagne miljøvurderinger.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 07.03-01
Forfatter: Henrik Hvidtfeldt