Dato: 01-02-2001 | Videnblad nr. 07.03-02 Emne: Kommuneplanlægning

Bæredygtig kommuneplanlægning 1

Mål og muligheder

Bæredygtighedsaspektet indgår kun i ringe omfang i kommuneplanerne, set under ét. Det er konklusionen på en undersøgelse af 150 kommuneplaner, udsendt fra 1997-99. Kun godt en tredjedel, nemlig 60 af planerne, har bæredygtighed med som overordnet mål, og kun godt halvdelen af disse følger det op med mål i sektorafsnittene.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 07.03-02
Forfatter: Annette Thierry