Dato: 01-03-2001 | Videnblad nr. 07.03-03 Emne: Kommuneplanlægning

Bæredygtig kommuneplanlægning 2

Forudsætninger og realisering

Kommuneplanernes overordnede mål om bæredygtig udvikling må følges op i hovedstruktur, rammer og handlingsplaner, hvis målene skal have en reel effekt. En sådan opfølgning sker kun i begrænset omfang, viser en undersøgelse af de 35 kommuneplaner (ud af 150 planer, revideret 1997-99), der medtager bæredygtighed, ikke blot i de overordnede mål, men også i sektormålene. Der er behov for indikatorer, grønne regnskaber og miljøkonsekvensvurderinger som redskaber til at sikre, at målene følges op.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 07.03-03
Forfatter: Annette Thierry