Dato: 01-12-2001 | Videnblad nr. 07.03-04 Emne: Kommuneplanlægning

Økologisk bæredygtighed i den strategiske miljøvurdering af kommuneplaner

En ny rapport fra Skov & Landskab (FSL) kortlægger rammerne for den bæredygtige udvikling i kommunerne. Rapporten opstiller bl.a. målhierakier for bæredygtighed som kommunerne kan bruge som redskab ved en strategisk miljøvurdering af kommuneplanen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 07.03-04
Forfatter: Henrik Hvidtfeldt