Dato: 01-09-2003 | Videnblad nr. 07.03-07 Emne: Kommuneplanlægning

Metoder til miljøvurdering af kommuneplaner

Sommeren 2001 vedtog EU et direktiv »om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet«. Direktivet indebærer bl.a., at alle kommuneplaner, der vedtages sommeren 2006 eller derefter, skal miljøvurderes. Metoder hertil, indpasning i kommuneplanprocessen, organisering af arbejdet og den krævede overvågning er behandlet i 4 Videnblade, hvoraf dette er det første.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 07.03-07
Forfattere: Henrik Hvidtfeldt og Lone Kørnøv