Dato: 01-09-2003 | Videnblad nr. 07.03-08 Emne: Kommuneplanlægning

Indpasning af miljøvurdering i kommuneplanprocessen

EU's direktiv "om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet" foreskriver en række krav til miljøvurdering af bl.a. kommuneplaner. Dette Videnblad handler om nogle af de overvejelser, der må gøres ved indpasning af miljøvurderingen i kommuneplanprocessen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 07.03-08
Forfattere: Henrik Hvidtfeldt og Lone Kørnøv