Dato: 01-09-2003 | Videnblad nr. 07.03-09 Emne: Kommuneplanlægning

Organisering af arbejdet med miljøvurdering og kommuneplanlægning

EU’s direktiv »om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet« foreskriver en række krav til miljøvurdering af bl.a. kommuneplaner. Dette Videnblad handler om nogle af de overvejelser, der må gøres ved organisering af arbejdet med miljøvurdering og kommuneplanlægning.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 07.03-09
Forfattere: Henrik Hvidtfeldt og Lone Kørnøv